Kako da koristim platformu za berzu roba, proizvoda i usluga i kako da se prijavim da izvršim objavu za svoje privredno društvo?
Poštovani, platformu za objavu ponude i potražnje možete koristiti potpuno besplatno. Potrebno je da popunite osnovne podatke putem izbora dugmeta "Registracija" u gornjem meniju. Kada popunite polja automatski šaljete zahtjev za prijavu u sistem a za potrebe Vašeg privrednog društva. Poslije utvrđivanja i potvrde identiteta dobićete e-mail na koji trebate da odgovorite klikom na linku u tijelu poruke. Potrebno je da definišete samostalno svoju lozinku koju ćete dalje koristiti prilikom prijave na sistem a klikom na dugme "Prijava" u gornjem meniju.
Da li je korišćenje platforme besplatno?
Korišćenje platforme za ponudu i potražnju je potpuno besplatno za sva privredna društva iz Republike Srpske i nije opterećeno bilo kojim komercijalnim oglasima i slično.
Koliko osoba iz jednog privrednog društva može biti prijavljeno na WEB platformi za objavu ponude i potražnje?
Shodno potrebama privrednog društva više izvršilaca može biti zaduženo za objavu ponude i potražnje ali svaka osoba kreira svoj korisnički profil i nadležna je za praćenje samo svojih objava ponude i potražnje. Ovo je značajno jer će svi zainteresovani automatski slati odgovor i upite upravo toj osobi koja je objavila konkretnu ponudu ili potražnju.
Kako mogu poslati dodatna pitanja u vezi sa korišćenjem WEB platforme za ponudu i potražnju roba, proizvoda i usluga?
Za sva pitanja i uputstva je nadležan IT Centar Privredne komore Republike Srpske i sva pitanja pošaljite na mail: berza@komorars.ba ili putem forme za slanje poruke u meniju na vrhu platforme. U najkraćem roku ćete biti informisani u vezi sa Vašim pitanjem.
Da li je objava ograničena vremenski na WEB platformi?
Objava se vremenski može ograničiti u prikazivanju prema Vašim potrebama ili da se označi kao "Završena" objava ukoliko je ostvaren cilj objave prije isteka podešenog roka objave. Isteklu (Arhiviranu) objavu možete ponovo aktivirati kopiranjem dijelova istekle objave u modu pregledavanja i postavljanjem drugog datuma za završetak objave. Ovo je podešeno na taj način kako bi se osigurao prikaz aktuelnih objava i omogućila brža i lakša pretraga.
Pošto sve naše proizvode identifikujemo sa tarifnom oznakom da li možemo koristiti takav pristup za objavu proizvoda?
Svakako! Definisana su dva tipična oblika objave proizvoda: korišćenjem tarifne oznake proizvoda prema zvaničnoj carinskoj tarifi u BiH i kao način tekstualnog opisa proizvoda, robe ili usluge. Definišemo i kapacitete proizvoda kao mjesečne i godišnje jer je to bitno za poslovne saradnike.
Da sistem može sam da me obavijesti za moje izabrane kategorije roba i usluga a kada se pojavi nova ponuda i potražnja?
Prilikom kreiranja korisničkog profila možete izabrati kategorije roba i usluga za koje Vas sistem putem e-maila trenutno informiše o novoj objavi ponude ili potražnje. Ujedno, dobćete i link kojim možete doći do najnovije objave te tako možete odmah stupiti u kontakt sa privrednim društvom koje je objavilo ponudu i potražnju. Izabrane kategorije možete po potrebi kasnije i da mijenjate, dodajete i druge kategorije i li da brišete već odabrane.