Poslovni registar Republike Srpske

powered by pRegis ®

Pretraga po:

"AQUA TIM" d.o.o. Laktaši

Svetosavska 27, Glamočani, 78250 Laktaši
  • 051/507-140
  • office@aquatim.net
  • www.aquatim.net
  • 4402926160007
  • 11045154

Kratak opis privrednog društva

Postojimo od 2008-me godine. Marljivim radom svih ovih godina došli smo do toga da naša Distribucija raspolaže sa preko 6.300 aparata postavljenih u javnom i privatnom sektoru, kao i kod fizičkih lica. Distribucija je razvijena u čitavoj BiH, prateći naš slogan “Voda na dohvat ruke”. Sjedište firme sa magacinom je u Laktašima. Također imamo i naše tri poslovne jedinice koje se nalaze u Gradišci, Prijedoru i Tuzli. Za nas rade i dva velika distributera kao i nekoliko mikrodistributera tako da smo prisutni u cijeloj BiH. U Maju 2015-te godine uspješno smo pustili u rad našu punionicu vode “Aqua Tim” Gornji Srđevići.Naš izvor se nalazi u podnožju planine Motajice na 120m dubine sa kapacitetom od 8 litara u sekundi.Kvalitet vode možemo uporediti sa najkvalitetnijim vodama našeg regiona, što nam je potvrdila SGS sertifikacijska kuća dodjelivši nam standarde kvaliteta ISO 9001 i HCCP standard. Punionica posjeduje hemijsku i mikrobiološku laboratoriju koje redovno kontrolišu kvalitet vode.

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
17.11.2008

Broj radnika:
11

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duvanom

Sporedna: 
Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima
Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom
Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n.
Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima
Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom
Trgovina na veliko živom stokom
Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama
Trgovina na veliko voćem i povrćem
Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima
Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama
Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
Trgovina na veliko duhanskim proizv
Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima
Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, školjke i rakove
Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima
Trgovina na veliko tekstilom
Trgovina na veliko odjećom
Trgovina na veliko obućom
Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za č
Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
Trgovina na veliko ostalim proizvodima široke potrošnje
Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima
Trgovina na veliko metalima i rudama metala
Trgovina na veliko drvetom
Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
Trgovina na veliko ostacima i otpacima
Trgovina na veliko alatnim mašinama
Ostala trgovina na veliko isključivo na sopstveni račun
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo voćem i povrćem
Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima
Trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima
Trgovina na malo hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima
Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
Trgovina na malo duhanskim proizvodima
Ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima
Trgovina na malo tekstilom
Trgovina na malo odjevnim predmetima
Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
Trgovina na malo namještajem
Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, d.n
Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom
Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom
Trgovina na malo satovima
Trgovina na malo sportskom opremom
Trgovina na malo igrama i igračkama
Trgovina na malo cvijećem
Trgovina na malo gorivima
Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama
Trgovina na malo putem pošte
Trgovina na malo na štandovima i tržnicama
Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
Prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski)
Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, redovni (linijski)
Taksi služba
Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju
Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju
Pretovar tereta
Skladištenje robe
Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju
Ostale prateće djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
Djelatnost putničkih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima, d.n.
Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju
Stvaranje novih nekretnina
Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
Agencije za promet nekretninama
Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru
Iznajmljivanje automobila
Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava
Iznajmljivanje vazdušnih saobraćajnih sredstava
Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme
Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo
Računovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi poreza
Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
Tehničko ispitivanje i analiza
PRIREĐIVANJE SAJMOVA
OSTALE USLUGE REKLAME I PROPAGANDE
Čišćenje svih vrsta objekata
Ostale rekreativne djelatnosti, d.n.
Pogrebne i prateće djelatnosti

Proizvodi i usluge

Prirodna izvorska voda
Kafe u kapsulama
Aparati za vodu

Kontakt Informacije

Adresa:
Svetosavska 27, Glamočani
Mjesto:
Laktaši 78250
Telefon 1:
051/507-140
Telefon 2:
051/509-110,
Mobilni:
065/511-480
Fax 1:
051/584-520

Mapa

Osnivač:
Aleksandar Vučićević
Milan Radović
Branko Roglić
Marinko Petrovic
Radovan Jovanović

Direktor:
Vesna Petrović

Kontakt osobe:
Marinko Petrović