Poslovni registar Republike Srpske

powered by pRegis ®

Pretraga po:

"ANBO" d.o.o. Laktaši

Mladena Stojanovića bb, 78250 Laktaši
  • 051/532-990
  • anbodoo@teol.net
  • 4402869260008

Kratak opis privrednog društva

Gajenje povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
11.07.2008

Broj radnika:
7

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Gajenje žitarica i drugih usjeva i zasada, na drugom mjestu nepomenuti

Sporedna: 
Gajenje žitarica i drugih usjeva i zasada, na drugom mjestu nepomenuti
Gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bilja
Gajenje voćnih sadnica
Gajenje loznih sadnica
Vinogradarstvo
Uzgoj voća, oraha i sl., usjeva za pripremanje začina i napitaka
Gajenje bilja za spravljanje napitaka i začina
Uzgoj goveda za proizvodnju mesa
Uzgoj goveda za mlijeko i priplod
Uzgoj goveda za priplod
Uzgoj ovaca i koza
Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi
Uzgoj svinja
Uzgoj peradi
Uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska
Uzgoj ostalih životinja, d.n.
Uzgoj usjeva i uzgoj stoke (mješovita proizvodnja)
Iskorišćavanje voda za poljoprivredu
OSTALE POLJOPRIVREDNE USLUGE
Uslužne djelatnosti u stočarstvu, osim veterinarskih usluga
Proizvodnja, prerada i konzerviranje životinjskog mesa, osim mesa peradi
Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa peradi
Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe
Prerada i konzerviranje krompira
Proizvodnja sokova od voća i povrća
Prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n.
Prerada mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda
Proizvodnja mlinskih proizvoda
Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda
Proizvodnja stočne hrane
Proizvodnja hrane za kućne ljubimce
Proizvodnja hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača
Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo
Proizvodnja gotove betonske smjese
Proizvodnja maltera
Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i vještačkog kamena
Sječenje, oblikovanje i obrada kamena
Trgovina motornim vozilima na veliko
Trgovina motornim vozilima na malo
Posredništvo u trgovini motornim vozilima
Održavanje i popravak motornih vozila
Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila
Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom
Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom
Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom
Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima
Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima
Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom
Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima
Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvo
Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima
Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom
Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n.
Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima
Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom
Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
Trgovina na veliko živom stokom
Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama
Trgovina na veliko sirovim duhanom
Trgovina na veliko voćem i povrćem
Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima
Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama
Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
Trgovina na veliko duhanskim proizv
Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima
Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, školjke i rakove
Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima
Trgovina na veliko obućom
Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima
Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za č
Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
Trgovina na veliko ostalim proizvodima široke potrošnje
Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima
Trgovina na veliko metalima i rudama metala
Trgovina na veliko drvetom
Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje
Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
Trgovina na veliko ostacima i otpacima
Ostala trgovina na veliko isključivo na sopstveni račun
Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo voćem i povrćem
Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima

Proizvodi i usluge

dinje
lubenice
krompir
krtolasto povrće
korjenasto povrće

Kontakt Informacije

Adresa:
Mladena Stojanovića bb
Mjesto:
Laktaši 78250
Telefon 1:
051/532-990

Mapa

Osnivač:
"TRADEXX" G.K.

Direktor:
Jasminko Tošić

Kontakt osobe:
Jasminko Tošić