Poslovni registar Republike Srpske

powered by pRegis ®

Pretraga po:

"ACR CEE" d.o.o. Banja Luka

Prvog krajiškog korpusa br.29, 78000 Banja Luka
  • 4403995180008

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
24.02.2016

Broj radnika:
1

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Agencije za reklamu i propagandu

Sporedna: 

Kontakt Informacije

Adresa:
Prvog krajiškog korpusa br.29
Mjesto:
Banja Luka 78000

Mapa

Osnivač:
Aleksandar Vranić

Direktor:
Aleksandar Vranić