Pretraga po:

"BABIĆ-PREVOZ" d.o.o. transportno, uslužno društvo Kozarska Dubica

Trg Kozarskih junaka bb, 79240 Kozarska Dubica
  • 052/418-329
  • 4402966890008
  • 11048935

Kratak opis privrednog društva

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
18.02.2009

Broj radnika:
2

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju

Sporedna: 
UREĐENJE I ODRŽAVANJE PARKOVA ZELENIH I REK.PO
Vadenje sljunka i pijeska
Proizvodnja motornih vozila
Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore
Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi
Izgradnja objekata niskogradnje
Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova
Izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
Izgradnja hidrograđevinskih objekata
Održavanje hidrograđevinskih objekata
Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu
Ostali završni radovi
Davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovaocem
Trgovina motornim vozilima na veliko
Trgovina motornim vozilima na malo
Posredništvo u trgovini motornim vozilima
Održavanje i popravak motornih vozila
Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila
Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom
Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom
Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom
Održavanje i popravak motocikla
Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima
Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima
Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom
Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima
Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvo
Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima
Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom
Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n.
Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima
Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom
Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
Trgovina na veliko živom stokom
Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama
Trgovina na veliko sirovim duhanom
Trgovina na veliko voćem i povrćem
Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima
Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama
Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
Trgovina na malo gorivima
Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju
Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju
Iznajmljivanje automobila
Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava
Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo
OSTALE USLUGE REKLAME I PROPAGANDE
Prikupljanje i obrada ostalog otpada
Ostale uslužne djelatnosti, d.n.

Proizvodi i usluge

UNUTRAŠNJI TRANSPORT ROBE

Kontakt Informacije

Adresa:
Trg Kozarskih junaka bb
Mjesto:
Kozarska Dubica 79240
Telefon 1:
052/418-329
Mobilni:
065/220-290

Mapa

Osnivač:
ZELJKO BABIC

Direktor:
Željko Babić
065/220-290

Kontakt osobe:
Željko Babić