Pretraga po:

"Entazis" d.o.o. Banja Luka

Gundulićeva br. 106-4 B, 78000 Banja Luka
  • 051/212-286
  • 4402936630001

Kratak opis privrednog društva

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
05.12.2008

Broj radnika:
1

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Sporedna: 
Uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska
Iskorišćavanje voda za poljoprivredu
UREĐENJE I ODRŽAVANJE PARKOVA ZELENIH I REK.PO
Uslužne djelatnosti u šumarstvu i iskorišćavanju šuma
Vađenje kamena za građevinarstvo
Vađenje krečnjaka i krede
Vađenje sirovog gipsa
Vađenje škriljaca, osim bitumenoznih
Vadenje sljunka i pijeska
Vađenje gline i kaolina
Vađenje ostalih ruda i kamena, d.n.
Proizvodnja mineralne vode
Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje
Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, ploča iverica i drugih panela i ploča
Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
Proizvodnja drvene ambalaže
Proizvodnja ostalih drvenih proizvoda
PROIZVODNJA PREDMETA OD PLUTE
PROIZ.PREDMETA OD SLAME PRUCA I DR.PLETARSKIH M
Proizvodnja valovitog papira i kartona (ljepenke), papirne i kartonske ambalaže
Proizvodnja papirnih proizvoda za domaćinstvo, higijenske i toaletne potrebe
Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala
Proizvodnja zidnih tapeta
Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona (ljepenke), d.n.
Umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa
Umnožavanje (reprodukcija) videozapisa
Umnožavanje (reprodukcija) kompjuterskih zapisa
Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa
Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo
Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa
Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta
Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda
Proizvodnja cigle, crijepa i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo
Proizvodnja cementa
Proizvodnja kreča
Proizvodnja gipsa
Proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo
Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo
Proizvodnja gotove betonske smjese
Proizvodnja maltera
Proizvodnja fibro-cementa
Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i vještačkog kamena
Sječenje, oblikovanje i obrada kamena
Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Proizvodnja metalne građevinske stolarije
Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sl. posuda
Proizvodnja računara (kompjutera) i druge opreme za obradu podataka
Proizvodnja stolica i sjedala
Proizvodnja ostalog namještaja za poslovne i prodajne prostore
Proizvodnja kuhinjskog namještaja, osim stolica
Proizvodnja ostalog namještaja, d.n.
Proizvodnja igara i igračaka
Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije)
Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
SAKUPLJANJE, PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE
Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi
Površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju
Visokogradnja
Izgradnja objekata niskogradnje
Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova
Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
Izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
Izgradnja hidrograđevinskih objekata
Održavanje hidrograđevinskih objekata
Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu
Elektroinstalacioni radovi
Izolacioni radovi
Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje
Ostali instalacioni radovi
Fasaderski i štukaturni radovi
Ugradnja stolarije
Postavljanje podnih i zidnih obloga
Farbarski radovi
Nepoznata
Ostali završni radovi
Davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovaocem
Trgovina motornim vozilima na veliko
Trgovina motornim vozilima na malo
Posredništvo u trgovini motornim vozilima
Održavanje i popravak motornih vozila
Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila
Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom
Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom
Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom
Održavanje i popravak motocikla
Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima
Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima
Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom
Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima
Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvo
Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima
Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom
Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n.
Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima
Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom
Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
Trgovina na veliko živom stokom
Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama
Trgovina na veliko sirovim duhanom
Trgovina na veliko voćem i povrćem
Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima
Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama
Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
Trgovina na veliko duhanskim proizv
Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima
Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, školjke i rakove
Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima
Trgovina na veliko tekstilom
Trgovina na veliko odjećom
Trgovina na veliko obućom
Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima
Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za č
Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
Trgovina na veliko ostalim proizvodima široke potrošnje
Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima
Trgovina na veliko metalima i rudama metala
Trgovina na veliko drvetom
Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje
Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
Trgovina na veliko ostacima i otpacima
Trgovina na veliko alatnim mašinama
Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo
Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje
Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom
Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom
Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore
Ostala trgovina na veliko isključivo na sopstveni račun
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo voćem i povrćem
Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima
Trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima
Trgovina na malo hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima
Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
Trgovina na malo duhanskim proizvodima
Ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima
Trgovina na malo tekstilom
Trgovina na malo odjevnim predmetima
Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
Trgovina na malo namještajem
Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, d.n
Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima
Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom
Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom
Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima
Trgovina na malo satovima
Trgovina na malo sportskom opremom
Trgovina na malo igrama i igračkama
Trgovina na malo cvijećem
Trgovina na malo gorivima
Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama
Trgovina na malo putem pošte
Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju
Skladištenje robe
Stvaranje novih nekretnina
Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
Agencije za promet nekretninama
Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru
Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo
Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući računare (kompjutere)
Pružanje savjeta o računarskoj (kompjuterskoj) opremi (hardware-u)
Izrada softvera
Obrada podataka
Izrada i upravljanje bazama podataka
Održavanje i popravak kacelarijskih i knjigovodstvenih mašina i računarskih sistema (računara)
Ostale srodne računarske aktivnosti
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim naukama
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u humanističkim naukama
Računovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi poreza
Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
Tehničko ispitivanje i analiza
PRIREĐIVANJE SAJMOVA
OSTALE USLUGE REKLAME I PROPAGANDE
Čišćenje svih vrsta objekata
Fotografska djelatnost
Djelatnost pakovanja
Nepoznata
Nepoznata
Nepoznata
Nepoznata
Prikupljanje i obrada ostalog otpada
Sakupljanje i odvoz smeća i drugog otpada, održavanje javne higijene
Snimanje filmova i videofilmova
Distribucija filmova i videofilmova
Zaštita kulturne baštine

Proizvodi i usluge

građevinarstvo
trgovina
poljoprivreda
prerađivačke djelatnosti

Kontakt Informacije

Adresa:
Gundulićeva br. 106-4 B
Mjesto:
Banja Luka 78000
Telefon 1:
051/212-286
Mobilni:
065/538-666

Mapa

Osnivač:
BOZO CUBRILO

Direktor:
Božo Čubrilo

Kontakt osobe:
Božo Čubrilo