Pretraga po:

"Adamović transport" d.o.o. Kozarska Dubica

18. septembar bb, 79240 Kozarska Dubica
  • 052/411-230
  • 4402926320004

Kratak opis privrednog društva

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
17.11.2008

Broj radnika:
2

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju

Sporedna: 
Gajenje žitarica i drugih usjeva i zasada, na drugom mjestu nepomenuti
Gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bilja
Gajenje voćnih sadnica
Gajenje loznih sadnica
Vinogradarstvo
Uzgoj voća, oraha i sl., usjeva za pripremanje začina i napitaka
Gajenje bilja za spravljanje napitaka i začina
Uzgoj goveda za proizvodnju mesa
Uzgoj goveda za mlijeko i priplod
Uzgoj goveda za priplod
Uzgoj ovaca i koza
Uzgoj svinja
Uzgoj peradi
Uzgoj ostalih životinja, d.n.
Uzgoj usjeva i uzgoj stoke (mješovita proizvodnja)
Iskorišćavanje voda za poljoprivredu
UREĐENJE I ODRŽAVANJE PARKOVA ZELENIH I REK.PO
OSTALE POLJOPRIVREDNE USLUGE
Uslužne djelatnosti u stočarstvu, osim veterinarskih usluga
Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
Prerada mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda
Proizvodnja stočne hrane
Proizvodnja motornih vozila
Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore
Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi
Izgradnja objekata niskogradnje
Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova
Izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
Izgradnja hidrograđevinskih objekata
Ostali završni radovi
Trgovina motornim vozilima na veliko
Trgovina motornim vozilima na malo
Posredništvo u trgovini motornim vozilima
Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila
Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom
Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom
Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom
Održavanje i popravak motocikla
Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima
Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima
Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom
Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima
Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvo
Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima
Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom
Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n.
Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima
Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom
Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
Trgovina na veliko živom stokom
Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama
Trgovina na veliko sirovim duhanom
Trgovina na veliko voćem i povrćem
Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima
Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama
Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
Trgovina na veliko duhanskim proizv
Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima
Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, školjke i rakove
Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima
Trgovina na veliko tekstilom
Trgovina na veliko odjećom
Trgovina na veliko obućom
Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za č
Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
Trgovina na veliko ostalim proizvodima široke potrošnje
Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima
Trgovina na veliko metalima i rudama metala
Trgovina na veliko drvetom
Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje
Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
Trgovina na veliko ostacima i otpacima
Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore
Ostala trgovina na veliko isključivo na sopstveni račun
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo voćem i povrćem
Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima
Trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima
Trgovina na malo hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima
Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
Trgovina na malo duhanskim proizvodima
Ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima
Trgovina na malo tekstilom
Trgovina na malo odjevnim predmetima
Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
Trgovina na malo namještajem
Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, d.n
Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom
Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom
Trgovina na malo satovima
Trgovina na malo sportskom opremom
Trgovina na malo igrama i igračkama
Trgovina na malo cvijećem
Trgovina na malo gorivima
Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama
Trgovina na malo putem pošte
Trgovina na malo na štandovima i tržnicama
Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
Opravka na drugom mjestu nepomenuta
Restorani
Prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski)
Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, redovni (linijski)
Taksi služba
Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju
PREVOZ ROBE U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
Skladištenje robe
Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju
Iznajmljivanje automobila
Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava
Prikupljanje i obrada ostalog otpada
Ostale uslužne djelatnosti, d.n.

Proizvodi i usluge

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju

Kontakt Informacije

Adresa:
18. septembar bb
Mjesto:
Kozarska Dubica 79240
Telefon 1:
052/411-230
Mobilni:
065/529-367

Mapa

Osnivač:
ZORICA ADAMOVIC
Saša Adamović

Direktor:
Zorica Adamović

Saša Adamović

Kontakt osobe:
ZORICA ADAMOVIC

SASA ADAMOVIC