Poslovni registar Republike Srpske

powered by pRegis ®

Pretraga po:

"ACE-AUTOMATIC CONTROL ENGINEERING" d.o.o. Banja Luka

Ulica palih boraca br. 117, 78000 Banja Luka
  • 4402923730007
  • 11045081

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
13.11.2008

Broj radnika:
3

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa

Sporedna: 
Ostale usluge u vezi sa štampanjem
Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije
Proizvodnja električne opreme za motore i vozila
Proizvodnja ostale električne opreme, d.n.
Proizvodnja instrumenata i uređaja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju i druge svrhe
Proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa
Proizvodnja satova
Elektroinstalacioni radovi
Izolacioni radovi
Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje
Ostali instalacioni radovi
Trgovina motornim vozilima na veliko
Trgovina motornim vozilima na malo
Posredništvo u trgovini motornim vozilima
Održavanje i popravak motornih vozila
Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila
Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom
Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom
Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom
Održavanje i popravak motocikla
Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima
Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom
Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima
Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima
Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
Trgovina na veliko ostalim proizvodima široke potrošnje
Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima
Trgovina na veliko metalima i rudama metala
Trgovina na veliko drvetom
Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje
Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
Trgovina na veliko alatnim mašinama
Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo
Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje
Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore
Ostala trgovina na veliko isključivo na sopstveni račun
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, d.n
Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom
Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom
Trgovina na malo satovima
Prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski)
Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, redovni (linijski)
Taksi služba
Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju
Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju
Pretovar tereta
Skladištenje robe
Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
Računovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi poreza
Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
Tehničko ispitivanje i analiza
PRIREĐIVANJE SAJMOVA
OSTALE USLUGE REKLAME I PROPAGANDE

Kontakt Informacije

Adresa:
Ulica palih boraca br. 117
Mjesto:
Banja Luka 78000
Mobilni:
065/223-103

Mapa

Osnivač:
Dario Pepić
"ACE-AUTOMATIC CONTROL ENGINEERING" d.o.o. Zrenjanin
Branko Roglić

Direktor:
Dario Pepić