Pretraga po:

"CENTAR ELITA" d.o.o. Banja Luka

Vladike Platona br. 3, 78000 Banja Luka
  • 051/218-146
  • centarelita@gmail.com; elitabiro@blic.net
  • 4402916280004

Kratak opis privrednog društva

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
23.10.2008

Broj radnika:
10

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Savjetovanje koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje

Sporedna: 
Gajenje žitarica i drugih usjeva i zasada, na drugom mjestu nepomenuti
Gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bilja
Gajenje voćnih sadnica
Gajenje loznih sadnica
Vinogradarstvo
Uzgoj voća, oraha i sl., usjeva za pripremanje začina i napitaka
Uzgoj goveda za proizvodnju mesa
Uzgoj goveda za mlijeko i priplod
Uzgoj ovaca i koza
Uzgoj svinja
Uzgoj peradi
Uzgoj ostalih životinja, d.n.
Uzgoj usjeva i uzgoj stoke (mješovita proizvodnja)
Iskorišćavanje voda za poljoprivredu
UREĐENJE I ODRŽAVANJE PARKOVA ZELENIH I REK.PO
OSTALE POLJOPRIVREDNE USLUGE
Lov, hvatanje divljači u zamke (traperstvo), rasplod divljači, uključujući i pripadajuće usluge
Uzgoj i zaštita šuma
Iskorištavanje šuma
Uslužne djelatnosti u šumarstvu i iskorišćavanju šuma
ULOV RIBE NA REKAMA I JEZERIMA
Mrijestilišta i ribnjaci
Vađenje i briketiranje treseta
Vadenje sljunka i pijeska
Proizvodnja, prerada i konzerviranje životinjskog mesa, osim mesa peradi
Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
Prerada mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda
Proizvodnja mlinskih proizvoda
Proizvodnja hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača
Proizvodnja suhe tjestenineDA/15.86 Prerada čaja i kafe
PRERADA CAJA I KAFE
Proizvodnja vina iz grožđa
Proizvodnja mineralne vode
Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje
Impregnacija ili hemijska obrada drveta
Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
Štampanje, d.n.
Knjigovezački i završni radovi
Priprema i izrada štamparske forme
Ostale usluge u vezi sa štampanjem
Umnožavanje (reprodukcija) kompjuterskih zapisa
Proizvodnja cigle, crijepa i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo
Osnovni mašinski radovi
Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n.
Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
SAKUPLJANJE, PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE
Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi
Površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju
Visokogradnja
Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova
Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
Izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu
Elektroinstalacioni radovi
Izolacioni radovi
Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje
Ostali instalacioni radovi
Fasaderski i štukaturni radovi
Ugradnja stolarije
Postavljanje podnih i zidnih obloga
Farbarski radovi
Nepoznata
Ostali završni radovi
Davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovaocem
Posredništvo u trgovini motornim vozilima
Održavanje i popravak motornih vozila
Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila
Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom
Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima
Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima
Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom
Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima
Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvo
Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima
Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom
Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n.
Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima
Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom
Trgovina na veliko živom stokom
Trgovina na veliko voćem i povrćem
Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima
Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama
Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
Trgovina na veliko ostalim proizvodima široke potrošnje
Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima
Trgovina na veliko metalima i rudama metala
Trgovina na veliko drvetom
Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje
Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
Trgovina na veliko ostacima i otpacima
Trgovina na veliko alatnim mašinama
Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo
Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom
Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore
Ostala trgovina na veliko isključivo na sopstveni račun
Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom
Trgovina na malo cvijećem
Trgovina na malo putem pošte
Trgovina na malo na štandovima i tržnicama
Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
HOTELI I MOTELI, S RESTORANIMA
Nepoznata
DECIJA I OMLADINSKA ODMARALISTA
PLANINARSKI DOMOVI I KUĆE
Kampovi i kampirališta
RADNICKA ODMARALIŠTA
TURISTIČKI SMJEŠTAJ U DOMAĆOJ RADINOSTI
OSTALI SMJEŠTAJ ZA KRAĆI BORAVAK
Nepoznata
Restorani
Prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski)
Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, redovni (linijski)
Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju
Skladištenje robe
Djelatnost putničkih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima, d.n.
Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju
Kurirske usluge, osim javnih poštanskih
Telekomunikacije
Stvaranje novih nekretnina
Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
Agencije za promet nekretninama
Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru
Iznajmljivanje automobila
Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava
Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme
Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo
Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući računare (kompjutere)
Pružanje savjeta o računarskoj (kompjuterskoj) opremi (hardware-u)
Ostale konsultantske usluge i izrada softvera
Obrada podataka
Izrada i upravljanje bazama podataka
Ostale srodne računarske aktivnosti
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim naukama
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u humanističkim naukama
OSTALI PRAVNI POSLOVI
Računovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi poreza
Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
Upravljanje holding-društvima
Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
Tehničko ispitivanje i analiza
PRIREĐIVANJE SAJMOVA
OSTALE USLUGE REKLAME I PROPAGANDE
Agencije za zapošljavanje i posredovanje radne snage
Čišćenje svih vrsta objekata
Djelatnost pakovanja
Nepoznata
Nepoznata
Nepoznata
Vozačke škole
Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, d.n.
Socijalni rad bez smještaja
Djelatnost strukovnih udruženja
Djelatnost ostalih članskih organizacija, d.n.
Djelatnost sajmova i zabavnih parkova
Ostale zabavne djelatnosti, d.n.
Djelatnost javnih arhiva
Zaštita kulturne baštine
Djelatnost marina, smučarskih centara i ostale sportske djelatnosti
Ostale rekreativne djelatnosti, d.n.
Pranje i hemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Pogrebne i prateće djelatnosti
Ostale uslužne djelatnosti, d.n.

Proizvodi i usluge

Računovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi
savjetodavni poslovi u vezi poreza

Kontakt Informacije

Adresa:
Vladike Platona br. 3
Mjesto:
Banja Luka 78000
Telefon 1:
051/218-146
Telefon 2:
051/218-005

Mapa

Osnivač:
Marija Salić

Direktor:
Biljana Bjelošević

Kontakt osobe:
Biljana Bjelošević