Pretraga po:

"EKO-KOMUNALIJE" d.o.o. Prijedor

Aleja Kozarskog Odreda bb, 79101 Prijedor
  • 052/224-961
  • 4402895690002
  • 11042597

Kratak opis privrednog društva

Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
03.09.2008

Broj radnika:
1

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Vadenje sljunka i pijeska

Sporedna: 
Gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bilja
Gajenje voćnih sadnica
Gajenje loznih sadnica
Vinogradarstvo
Uzgoj voća, oraha i sl., usjeva za pripremanje začina i napitaka
UREĐENJE I ODRŽAVANJE PARKOVA ZELENIH I REK.PO
OSTALE POLJOPRIVREDNE USLUGE
Uzgoj i zaštita šuma
Iskorištavanje šuma
Uslužne djelatnosti u šumarstvu i iskorišćavanju šuma
Vađenje kamena za građevinarstvo
Vađenje krečnjaka i krede
Vađenje škriljaca, osim bitumenoznih
Vadenje sljunka i pijeska
Vađenje ostalih ruda i kamena, d.n.
Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo
Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa
Proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo
Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo
Proizvodnja gotove betonske smjese
Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i vještačkog kamena
Sječenje, oblikovanje i obrada kamena
Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura prema Evropskom udruženju za ugalj i čelik (ECSC)
Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Proizvodnja metalne građevinske stolarije
Osnovni mašinski radovi
Izgradnja i popravak brodova
Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
PROIZVODNJA NUKLEARNO -ELEKTRICNE ENERGIJE
Proizvodnja hidroelektrične energije
Distribucija i prodaja elektricne energije
Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi
Visokogradnja
Izgradnja objekata niskogradnje
Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova
Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
Izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
Izgradnja hidrograđevinskih objekata
Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu
Elektroinstalacioni radovi
Izolacioni radovi
Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje
Ostali instalacioni radovi
Fasaderski i štukaturni radovi
Ugradnja stolarije
Postavljanje podnih i zidnih obloga
Farbarski radovi
Nepoznata
Ostali završni radovi
Davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovaocem
Trgovina motornim vozilima na veliko
Trgovina motornim vozilima na malo
Posredništvo u trgovini motornim vozilima
Održavanje i popravak motornih vozila
Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila
Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima
Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima
Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom
Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima
Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvo
Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima
Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom
Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n.
Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima
Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom
Trgovina na veliko voćem i povrćem
Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima
Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama
Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
Trgovina na veliko duhanskim proizv
Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima
Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, školjke i rakove
Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima
Trgovina na veliko tekstilom
Trgovina na veliko odjećom
Trgovina na veliko obućom
Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima
Trgovina na veliko ostalim proizvodima široke potrošnje
Trgovina na veliko metalima i rudama metala
Trgovina na veliko drvetom
Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje
Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
Trgovina na veliko ostacima i otpacima
Trgovina na veliko alatnim mašinama
Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo
Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje
Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom
Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom
Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore
Ostala trgovina na veliko isključivo na sopstveni račun
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo voćem i povrćem
Trgovina na malo hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima
Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
Trgovina na malo duhanskim proizvodima
Ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima
Trgovina na malo tekstilom
Trgovina na malo odjevnim predmetima
Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
Trgovina na malo namještajem
Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, d.n
Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima
Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima
Trgovina na malo satovima
Trgovina na malo sportskom opremom
Trgovina na malo igrama i igračkama
Trgovina na malo cvijećem
Trgovina na malo gorivima
Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama
Trgovina na malo putem pošte
Trgovina na malo na štandovima i tržnicama
Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
HOTELI I MOTELI, S RESTORANIMA
Nepoznata
DECIJA I OMLADINSKA ODMARALISTA
PLANINARSKI DOMOVI I KUĆE
Kampovi i kampirališta
RADNICKA ODMARALIŠTA
TURISTIČKI SMJEŠTAJ U DOMAĆOJ RADINOSTI
OSTALI SMJEŠTAJ ZA KRAĆI BORAVAK
Nepoznata
Restorani
Nepoznata
Nepoznata
Nepoznata
Kantine (menze)
Snabdjevanje pripremljenom hranom (catering)
Prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski)
Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, redovni (linijski)
Taksi služba
Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju
Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju
Cjevovodni transport
Prevoz morem i priobalnim morskim vodama
Riječni, jezerski i drugi prevoz na unutrašnjim vodenim putevima
Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju
USLUGE U RECNOM I JEZERSKOM SAOBRACAJU
Djelatnost putničkih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima, d.n.
Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju
Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
Agencije za promet nekretninama
Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru
Iznajmljivanje automobila
Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava
Iznajmljivanje vodenih saobraćajnih sredstava
Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme
Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo
Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo
Tehničko ispitivanje i analiza
PRIREĐIVANJE SAJMOVA
OSTALE USLUGE REKLAME I PROPAGANDE
Agencije za zapošljavanje i posredovanje radne snage
Čišćenje svih vrsta objekata
Fotografska djelatnost
Nepoznata
Nepoznata
Nepoznata
Nepoznata
Prikupljanje i obrada ostalog otpada
Sakupljanje i odvoz smeća i drugog otpada, održavanje javne higijene
Rad sportskih objekata
Djelatnost marina, smučarskih centara i ostale sportske djelatnosti
Ostale rekreativne djelatnosti, d.n.
Pranje i hemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Djelatnosti vezane za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja
Pogrebne i prateće djelatnosti
Ostale uslužne djelatnosti, d.n.

Proizvodi i usluge

Glina
Kaolin

Kontakt Informacije

Adresa:
Aleja Kozarskog Odreda bb
Mjesto:
Prijedor 79101
Telefon 1:
052/224-961
Telefon 2:
052/242-551
Mobilni:
065/234-771
Fax 1:
052/242-551

Mapa

Osnivač:
"TRADEXX" G.K.
Dragan Mršić
Milenko Mikanović

Direktor:
Milenko Mikanović