Pretraga po:

"BEOROL" d.o.o. Laktaši

Veljka Mlađenovića bb, 78250 Laktaši
  • 051/450-292
  • banjaluka@beorol.com
  • www.beorol.com
  • 4402888130000

Kratak opis privrednog društva

Firma Beorol je osnovana 1998. godine od strane nekoliko mladih vizionara, koji su bili spremni da se bore na tada turbulentnom tržištu, na kom nisu postojala jasna pravila poslovanja. Njihova vizija da stvore kompaniju koja je lider na tržištu Balkana, koja proizvodi ručni molerski alat, davala im je snagu svakog dana da idu ka svom cilju.

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
25.08.2008

Broj radnika:
23

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Trgovina na veliko alatnim mašinama

Sporedna: 
Impregnacija ili hemijska obrada drveta
Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, ploča iverica i drugih panela i ploča
Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
Proizvodnja ostalih drvenih proizvoda
Proizvodnja zidnih tapeta
Proizvodnja proizvoda koksnih peći
Proizvodnja bojivih materijala i pigmenata
Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija
Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija
Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje
Proizvodnja ljepila i želatine
Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n.
Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa
Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo
Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa
Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i vještačkog kamena
Proizvodnja brusnih proizvoda
Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d.n.
Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n.
Proizvodnja ostalih mašina opće namjene, d.n
Nepoznata
Nepoznata
Proizvodnja metli i četki
Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n.
Farbarski radovi
Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima
Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima
Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom
Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima
Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvo
Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima
Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom
Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n.
Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima
Trgovina na veliko odjećom
Trgovina na veliko obućom
Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za č
Trgovina na veliko ostalim proizvodima široke potrošnje
Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima
Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje
Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
Trgovina na veliko alatnim mašinama
Ostala trgovina na veliko isključivo na sopstveni račun
Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, d.n
Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom
Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju
Skladištenje robe
Nepoznata

Proizvodi i usluge

Četke
Valjci
Plastike
Trake
plastčne rešetke
krstići
nivelator kajle
nivelator spone
plastične kofe i kante

Kontakt Informacije

Adresa:
Veljka Mlađenovića bb
Mjesto:
Laktaši 78250
Telefon 1:
051/450-292
Telefon 2:
051/450-293

Mapa


Direktor:
Mladen Tubin