Poslovni registar Republike Srpske

powered by pRegis ®

Pretraga po:

"Antena-NET" d.o.o. Teslić

Aleksandra Rajkovića ATC bb (Sjedište); Gornja Vrućica 454a (BELGRAND Fabrika), 74270 Teslić
  • 065/960 510
  • radenko@antenaled.net; prodaja@antenaled.net; antenanetled@gmail.com; media.antenanet@gmail.com
  • www.antenaled.net
  • 4402644930004
  • 11021328

Kratak opis privrednog društva

ANTENA NET d.o.o. Teslić je vodeća kompanija koja razvija i proizvodi LED sisteme u Istočnoj i Srednjoj Evropi. Osnovana 2007. godine, ANTENA NET d.o.o. Teslić uspješno je završila stotine projekata širom Evrope. Entuzijazam i strast za LED tehnologiju u kombinaciji sa iskustvom, preciznošću i tehničkim napretkom, doveli su do stvaranja brenda BELGRAND. BELGRAND ekrani su LED ekrani najvećeg kvaliteta koje možete naći na tržištu. Naši displeji prolaze kroz stalnu kontrolu kvaliteta i napravljeni su od najboljih materijala i komponenti, a to je glavna tajna njihovih visokih performansi i dugog vijeka trajanja. Naši kabineti su izrađeni od aluminium-magnezijumske legure koja ima visoku IP zaštitu i predstavlja najotpornije proizvode koji mogu da rade u svim atmosferskim i fizičkim uslovima. Koristimo LED diode sa bakarnom i zlatnom žicom koja je odgovorna za efikasnu potrošnju energije, a takođe im omogućava da ispravno rade u najtežim temperaturama (-40C do + 60C). Naši ekrani imaju visoke nivoe osvijetljenosti (do 7.000cd / m²). Naši slim kabineti su veoma lagani i jednostavni za transport i instalaciju (ugradnja oko 20s po kabinetu). Izuzetno su precizne veze između kabineta, te nema vidljivih veza na spojevima. #Online Service Internet podrška u slučaju nekog softverskog kvara ili pomoć oko postavljanja ili zamjene reklamnog sadržaja na displejima. Za neke važnije manifestacije kao što su koncerti, fudbalske utakmice, razne kampanje nudimo i NON-STOP podršku. #Mobile Team Posjeduje veći broj članova i raznih prilagođenih vozila za brze intervecije u slučaju hardverskog kvara, koji se mora otkloniti na licu mjesta. Osim intervencije MOBILE TEAM se bavi i montažom LED displeja. U slučaju kvara MOBILE TEAM reaguje nakon ONLINE SERVICE u roku od 24sata na teritoriji Bosne i Hercegovine, a za područje susjednih zemalja odziv je 48 sati, osim ako nije drugačije ugovoreno sa vlasnikom LED displeja. #Art Design Office Bavi izradom VIDEO reklama za naše klijente koji tek počinju da se bave ovim poslom, a ujedno im pružamo i obuku za korištenje softverskih alata za izradu istih. Osim navedenog, ART DESIGN OFFICE se bavi i projektovanjem raznih kontrukcijiskih rješenja kao što su: nosači za LED DISPLEJE, TOTEMI ZA BENZINSKE PUMPE, CITY LIGHT-ovi i sl. #Steel Team Zadužen za poizvodnju svih metalnih konstukcija i dijelova. Proizvodnja se obavlja u savremenoj opremljenoj radionici, koja posjeduje CNC opremu i sertifikovano osoblje. #LED-Tronic Team Najbrojniji tim koji se bavi: kompletiranjem LED kabineta, testiranjem gotovih proizvoda, istarživanjem na polju novih tehnoloških rješenja, popravka modula i kontrolnih kartica koje stignu sa terena i sl. Ostali dio zaposlenih se bavi nabavkom, prodajom, marketinškim i administrativnim poslovima. Osim navedenih poslova naša firma se posjeduje licence i za: 1. ISP (Internet service provider) 2. Telekomunikacije 3. Tehnička Zaštita imovine i lica (security ) 4. Zaštita na radu 5. ISO 9001 2015 6. ISO 14001 2015 7. ISO 45001 2018 8. Certifikat o stručnoj spremnosti zavarivača – Institut “Kemal Kapetanović” Zenica 9. CE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Antena Net is the leading company that develops and manufacture LED systems in East and Middle Europe. Founded in 2007, Antena Net succesfully completed hundreds of projects around the Europe. Enthusiasm and passion for LED technology, combined with experience, accuracy and technical progress led up to formation of the BELGRAND brand. BELGRAND screens are the highest quality LED screens You will find on the market. Our displays are going through constant quality control and they are made of best materials and components and It’s the main secret of their high level performance and long lifetime. Our cabinets are made of Alluminium-Magnesium alloy which have high IP protection are the most resistable products that can easily handle all kinds of atmospheric and physical conditions. We use LED diode with copper and gold bonding wire that is responsible for high efficient energy use and also enables them work correctly in toughest temperature conditions (-40C to +60C). Our screens have high brightness levels (up to 7000cd/m2). Our slim cabinets are very light and easy to move and install (installation about 20s per cabinet). Highly precise connections between cabinets, there are no visible connections.

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
23.05.2007

Broj radnika:
26

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Pružanje savjeta o računarskoj (kompjuterskoj) opremi (hardware-u)

Sporedna: 

Proizvodi i usluge

LED reklamni displeji
Proizvodnja LED displeja
Ugradnja LED displeja
Održavanje LED displeja
Izrada VIDEO reklama
LED-Tronic Team
Steel Team
Proizvodnja prenosnih (mobilnih) LED displeja
P8 SMD Outdoor (mobilni)
P3.91 SMD OUTDOOR 500x1000
P4 SMD OUTDOOR 960x960
P2.5 SMD INDOOR 640x480
P2.5 SMD INDOOR 640x640

Kontakt Informacije

Adresa:
Aleksandra Rajkovića ATC bb (Sjedište); Gornja Vrućica 454a (BELGRAND Fabrika)
Mjesto:
Teslić 74270
Telefon 1:
065/960 510
Telefon 2:
065/441 901
Telefon 3:
065/144 902
Mobilni:
063/037 982
Fax 1:
053/435-555

Mapa

Osnivač:
Radenko Aleksić

Direktor:
Radenko Aleksić
065/960 510
radenko@antenaled.net
www.antenaled.net