Pretraga po:

"ABIS" d.o.o. Kotor Varoš

Maslovare bb, 78220 Kotor Varoš
  • 051/760-195
  • info@abisrs.biz
  • www.abisrs.biz
  • 4402555910008

Kratak opis privrednog društva

Abis je prva pilana iz koje je tokom 1991. godine krenuo razvoj današnje Fagus grupe. Nastavljajući porodičnu tradiciju obrade drveta u korporativnom obliku, Abis ima veliki značaj u okviru Fagus grupe. Prva i osnovna djelatnost tadašnjeg Fagusa ogledala se u eksploataciji i preradi jelove i smrčine oblovine te plasmanu rezane građe na domaće i zapadnoevropsko tržište. Rast i razvoj Fagusa ogledao se u permanentnom razvoju ljudskih potencijala, tehnološke opremljenosti, proizvodnih kapaciteta i povećanju društvene odgovornosti. Pilana u Maslovarama svoje poslovanje i rad nakon diferenciranja i osamostaljivanja poslovnih jedinica Fagusa krajem 2007. godine nastavlja kao društvo sa ograničenom djelatnošću. Time je nastao Abis članica Fagus grupe. Od samo nekoliko radnika i skromnom tehnologijom sa kojom je pilana krenula u rad, danas se Abis ponosi sa oko 30 zaposlenih, savremenom tehnološkom opremljenošću i velikim kapacitetom proreza drveta. Abis najvećim dijelom radi za poznate kupce, dugogodišnje poslovne saradnike, sa većim učešćem inostranih kupca iz Austrije, Njemačke i Italije i manjim učešćem domaćih kupaca sa prostora Bosne i Hercegovine. Abis je dio Fagus grupe Kompanija je osnovana odlukom braće Malijević u julu 1991. godine u Kotor Varošu, sa željom da se nastavi tradicija obrade drveta koju su započeli otac i djed dvadesetih godina dvadesetog vijeka. Od male pilane sa nekoliko zaposlenih, Fagus je tokom 25 godina postojanja osnovao 8 firmi članica Fagus grupe sa preko 400 zaposlenih. Fagus grupa je danas privredni gigant, nosilac razvoja regije i jedan od najvećih proizvođača u drvoprerađivačkom sektoru u Bosni i Hercegovini. Tokom godina rasta i razvoja naša velika podrška i pokretačka snaga bili su upravo naši kupci, potrošači i poslovni partneri, čije povjerenje pravdamo visokim kvalitetom i pristupačnim cijenama.

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
05.01.2007

Broj radnika:
44

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Testerisanje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta

Sporedna: 
Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje

Proizvodi i usluge

Euroblok (jela/smrča)
Rezana i sušena građa
Usluge: - proreza oblovine
Usluge: - Sušenje rezane građe
Usluge: - Prevoza oblovine i rezane građe

Kontakt Informacije

Adresa:
Maslovare bb
Mjesto:
Kotor Varoš 78220
Telefon 1:
051/760-195
Telefon 2:
051/760-011
Fax 1:
051/760-195

Mapa

Osnivač:
DOO "FAGUS"

Direktor:
Branislav Đekanović