Pretraga po:

"ERS male hidroelektrane"d.o.o. Istočno Novo Sarajevo

Akademika Petra Mandića11, 71123 Istočno Novo Sarajevo
  • 057/316-646
  • ers@blic.net
  • 4402375180001
  • 11007465

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
07.07.2006

Broj radnika:
2

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Proizvodnja električne energije

Sporedna: 
Proizvodnja hidroelektrične energije

Kontakt Informacije

Adresa:
Akademika Petra Mandića11
Mjesto:
Istočno Novo Sarajevo 71123
Telefon 1:
057/316-646

Mapa

Osnivač:
Energy Eastern Europe Hydro Pcwer GmbH Austria

Direktor:
Miroslav Divčić

Kontakt osobe:
Danilo Fras