Poslovni registar Republike Srpske

powered by pRegis ®

Pretraga po:

"MIG ELEKTRO" d.o.o. Mrkonjić Grad

Radnička 9, 70260 Mrkonjić Grad
  • 050/220-880
  • migel@teol.net
  • migelektro.com
  • 4401859250008
  • 1969919

Kratak opis privrednog društva

Preduzeće MIG ELEKTRO d.o.o. je osnovano u septembru 2003. godine kao porodična firma. Primarno područje djelovanja preduzeća je elektroenergetska oblast. MIG ELEKTRO se bavi projektovanjem, izvođenjem, ispitivanjem, revizijom i remontom elektro instalacija i postrojenja do 35kV naponskog nivoa, proizvodnjom stubova i vezanih elemenata za javnu rasvjetu, proizvodnjom ovjesne opreme za NN i SN mreže te izvođenjem građevinskih radova. U prvim godinama nakon osnivanja preduzeće je zapošljavalo svega desetak radnika, popis mehanizacije i opreme je bio skroman te se radilo na manje zahtjevnim poslovima, u smislu obima i potrebnih resursa. Paralelno sa ovim poslovima radilo se na modernizaciji preduzeća, zapošljavanju visokoobrazovanih i stručnih kadrova, nabavci savremene opreme i alata kako bi se uspješno odgovorilo zahtjevima tržišta. Prihvatanjem kvaliteta kao smisla poslovanja, mjerila uspješnosti, konkurentnosti i opstanka, preduzeće MIG ELEKTRO se, kroz praćenje dostignuća u svojoj oblasti, opredijelilo za stalnu brigu o očuvanju kvaliteta svojih proizvoda i usluga, održanja i povećanja rejtinga na tržištu. Tokom 2006. godine menadžment preduzeća se odlučuje za nabavku savremenih mašina i opremanje proizvodnog pogona pa tako krajem godine otpočinje sa radom sektor proizvodnje. Danas su naši proizvodi prepoznatljivi i zauzimaju značajno mjesto na tržištu. Proizvodna orjentisanost i potreba da se na tržište izađe sa što širom i kvalitetnijom paletom proizvoda navela je menadžment da donese odluku o kupovini akcija i sticanju vlasništva Fabrike vijaka iz Mrkonjić Grada. Ovim se otvaraju nove mogućnosti u razvoju i unapređenju proizvodnje. Danas je MIG ELEKTRO moderno preduzeće, zapošljava oko 50 radnika, prepoznatljivo je na tržištu kvalitetom svojih proizvoda i usluga, sa mladim i kreativnim timom stručnjaka, savremenom opremom, sposobno da odgovori složenim poslovnim izazovima.

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
04.08.2003

Broj radnika:
57

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje

Sporedna: 
PROJEKTOVANJE GRAĐ.I DR.OBJEKATA

Proizvodi i usluge

Rasvjetni stub cijevni
Rasvjetni stub segmentni
Konzola zatezna
Konzola nosna
Konzola odcjepna
Konzola tipska
Konzola dalekovodna
Lire: jednostruka
Lire: dvostruka
Lire: trostruka
Lire: ukrasna
Nosači svjetiljki
Nosači transformatora
Nosači razvodnih ormara
Nosači katodnih odvodnika
Sonde za uzemljenje
Zaštitnici zamljovoda
Transportni beton
Pumpani beton
Plastificirani beton
Vodonepropusni beton
Mlazni beton
Projektovanje
Generalni projekat
Idejni projekat
Glavni projekat
Izvođački projekat
Projekat izvedenog stanja
Projektovanje elektroenergetskih objekata
Instalacija niskog napona
Instalacija visokog napona
Telekomunikacionie instalacije
Gromobranske instalacije
Izgradnja elektroenergetskih objekata
Distributivne mreže
Transformatorske stanice
Kablovski vodovi
Vazdušni dalekovodi
Javno osvjetljenje
Dekorativno osvetljenje
Industrijska automatika
Male hidroelektrane
Solarne elektrane
Ispitivanje
Revizija električnih instalacija
Ispitivanje električnih instalacija
Proizvodni sistemi
Projektovanje proizvoda
Zavarivanje raznim postupcima
Tehnologija obrade lima
Frikcione prese za kovanje
Ekscentar prese za kovanje
Mehanička obrada struganjem
Mehanička obrada glodanjem
Mehanička obrada brušenjem
Postrojenje za termičku obradu
Ispitivanje materijal razaranjem
Kidalica
Ispitivanje tvrdoće
Valjalice za sve vrste navoja
Rasvjetni stubovi
NN i SN oprema
Metalne konstrukcije
Štandovi za pijacu
Hale
Fabrika vijaka
Ugaono savijanje lima
Kružno savijanje lima
Transtlatorno brušenje
Kružno brušenje
Termička obrada
Valjalice navoja
Fabrika betona

Kontakt Informacije

Adresa:
Radnička 9
Mjesto:
Mrkonjić Grad 70260
Telefon 1:
050/220-880
Mobilni:
065/674-504
Fax 1:
050/220-881

Mapa

Osnivač:
Milan Bogojević

Kontakt osobe:
Dragan Bogojević

Milan Bogojević