Poslovni registar Republike Srpske

powered by pRegis ®

Pretraga po:

"Glas srpski-grafika" a.d. Banja Luka

Skendera Kulenovića 93, 78000 Banja Luka
  • 051/212-326
  • jelenar@glassrpske.com
  • www.glassrpske.com
  • 4401702430002

Kratak opis privrednog društva

Osnovna djelatnost: štampa akciznih markica i kartica za dopunu prepaid računa za mobilne telefone, štampa knjiga, novina, brošura, publikacija, etiketa, blanketa, blokovske robe, naljepnica, razglednica, izrada fine i transportne ambalaže, izrada pečata, izdavanje knjiga, novina, brošura i časopisa.

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
13.01.2004

Broj radnika:
2

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Štampanje novina

Sporedna: 
Štampanje novina

Proizvodi i usluge

novine
brošure
izdavanje knjiga
naljepnice
razglednice
izrada pečata
časopisi
brošure

Kontakt Informacije

Adresa:
Skendera Kulenovića 93
Mjesto:
Banja Luka 78000
Telefon 1:
051/212-326
Telefon 2:
051/249-873
Telefon 3:
051/231-077
Mobilni:
065/613-431
Fax 1:
051/212-181

Mapa

Osnivač:
Nedjo Gajić

Direktor:
Jovo Savanović

Kontakt osobe:
Nedjo Gajić