Poslovni registar Republike Srpske

powered by pRegis ®

Pretraga po:

"Tamaris company" d.o.o. Banja Luka

Jovana Raškovića 19, 78000 Banja Luka
  • 051/216-451
  • info@tamariscompany.com
  • www.tamariscompany.com
  • 4401628440009
  • 1953184

Kratak opis privrednog društva

Tamaris Company d.o.o. je danas vodeća kompanija u Republici Srpskoj u oblasti projektovanja i izgradnje zelenih površina i proizvodnje kvalitetnog sadnog materijala. Ipak počeci su bili skromni. Počeli smo 19. decembra 1983. godine, kada je osnovana samostalna zanatska cvjećarska radnja “Tamaris” Banja Luka. Predmet poslovanja je bila proizvodnja i promet hortikulturnih proizvoda. Tada smo imali 3 zaposlena radnika. Pet godina kasnije, 1988, dopunili smo svoju djelatnost poslovima projektovanja i održavanja zelenih površina, sportskih terena, proizvodnje cvijeća, ukrasnog drveća i ostalog sadnog materijala. Iste godine broj radnika se povećao na deset, a počeli smo i sa povremenim angažovanjem većeg broja sezonskih radnika. 2002. godine “Tamaris” Banja Luka mijenja naziva u “Tamaris Company” d.o.o. Banja Luka. Nismo promjenili samo naziv, promjenili smo i obim i predmet poslovanja; povećali i proširili ga. Rješenjem Ministra Poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. od 12.06.2002.godine rasadnik “Tamaris” je upisan u registar proizvođača sadnog materijala. Tim ovaj rasadnik stiče pravo da se bavi proizvodnjom sijanaca svih vrsta drveća (četinara i lišćara) i hortikulturnih sadnica ukrasnog drveća i žbunja. Rješenjem Ministra Poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od 02.10.2002.godine rasadnik “Tamaris” je upisan u registar matičnjaka. Time ovaj rasadnik stiče pravo da se bavi proizvodnjom reznica u funkciji vegetativnog razmnožavanja hortikulturnih sadnica.

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
19.12.1983

Broj radnika:
120

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina

Sporedna: 
UREĐENJE I ODRŽAVANJE PARKOVA ZELENIH I REK.PO

Proizvodi i usluge

izgradnja zelenih površina
proizvodnja sadnog materijala
održavanje gradskog zelenila i parkova

Kontakt Informacije

Adresa:
Jovana Raškovića 19
Mjesto:
Banja Luka 78000
Telefon 1:
051/216-451
Fax 1:
051/216-457

Mapa

Osnivač:
Milorad Janjetović
Tamara Janjetović

Direktor:
Tamara Janjetović

Kontakt osobe:
Milorad Janjetović

Milorad Janjetović

Veselko Pilić