Poslovni registar Republike Srpske

powered by pRegis ®

Pretraga po:

"Compact" d.o.o. Banja Luka

Srpska 99, 78000 Banja Luka
  • 051/228-630
  • compact@blic.net
  • 4401551980005
  • 1855972

Kratak opis privrednog društva

„COMPACT“ D.O.O., Banja Luka je trgovačko, proizvodno, uslužno društvo koje je osnovano 20.08.1996. godine sa sjedištem u Banjaluci (Ulica: Srpska99). Organizacioni tim preduzeća “Compact” d.o.o. čini 8 radnika, većinom mladi ljudi sa iskustvima iz oblasti marketinga, komercijalne prodaje i finansija, osposobljenih za poslovanje po najsavremenijim metodama. Od vlastitih sredstava preduzeće ima u vlasništvu poslovne prostorije i autocisterne za prevoz nafte i naftnih derivata. Osnovna djelatnost preduzeća je trgovina na veliko, pretežno naftom i naftnim derivatima takođe baznim uljima, polietilenima, polipropilenima, kao transportnim uslugama nafte i naftnih derivata. Imamo odličnu saradnju sa svim većim proizvodnim kompanijama u Bosni i Hercegovini kao što su: ''Rafinerija nafte'' a.d. Bosanski Brod, ''Rafinerija ulja''a.d. Modriča u okviru grupacije ''Optima Grupa'' d.o.o. Banja Luka, takođe i u regionu kao što su: ''Naftne industrija Srbija'' a.d. Pančevo, ''Petrohemija'' a.d. Pančevo i INA Hrvatska. Sarađujući sa istima u cilju unapređenja poslovanja distribucije raznih roba razvijamo sistem distribicije roba kroz saradnju više distributera sa geografskom podelom isporuke. Sarađujući sa našim partnerima robu distribuiramo na tržištu Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Hrvatska, Makedonija, Kosova, Albanije i zemljama Evropske Unije (Austrija, Njemačka, Slovenija, Bugarska, Rumunija, Grčka). Naš rad prezentujemo kroz odličnu poslovnu saradnju: Kao generalni distributer koji je uvoznik prozvoda na tržište i odgovoran za finansijko zaduženje robe od proizvođača, plasman proizvoda na celom prostoru BiH u sopstvenoj prodajnoj mreži i distributivnim mrežama partnerskih firmi; Stalni komercijalni obilasci terena, praćenje plasmana, pozicioniranja i izloženosti naših proizvoda u prodajnim objektima kao organizacija i praćenje logistike robe do krajnjeg odredišta; Redovno izveštavanje proizvođača i kupaca o svim tržišnim dešavanjima i trenutnim tržišnim pozicijama proizvoda. Sa ponosom možemo reći da je naš dosadašnji rad rezultovao visokim nivoom poštovanja koje nam iskazuju najveće kompanije u regionu i šire. Naša najbolja referenca je veliki broj stalnih poslovnih partnera koji u nama vide krajnje pouzdanog partnera i sa kojima saradnja, na obostrano zadovoljstvo, traje već godinama. Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama, na raspolaganju smo za organizovanje sastanka i razgovor o predloženoj saradnji.

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
20.08.1996

Broj radnika:
18

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe ostalih proizvoda

Sporedna: 
Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n.

Proizvodi i usluge

Nafta i naftni derivati
Bazna ulja, polietileni, polipropileni

Kontakt Informacije

Adresa:
Srpska 99
Mjesto:
Banja Luka 78000
Telefon 1:
051/228-630
Telefon 2:
051/224-581
Mobilni:
065/224-580
Fax 1:
051/224-580

Mapa

Osnivač:
Duško Travar

Direktor:
Duško Travar