Pretraga po:

"Nannini & company" d.o.o. Banja Luka

Pave Radana 3, 78000 Banja Luka
  • 051/305-047
  • naninico@teol.net
  • 4401276310002

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
26.10.2004

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima

Sporedna: 
Gajenje žitarica i drugih usjeva i zasada, na drugom mjestu nepomenuti
Gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bilja
Gajenje voćnih sadnica
Uzgoj voća, oraha i sl., usjeva za pripremanje začina i napitaka
Uzgoj goveda za proizvodnju mesa
Uzgoj goveda za mlijeko i priplod
Uzgoj goveda za priplod
Uzgoj ovaca i koza
Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi
Uzgoj svinja
Uzgoj peradi
Uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska
Uzgoj ostalih životinja, d.n.
Uzgoj usjeva i uzgoj stoke (mješovita proizvodnja)
Iskorišćavanje voda za poljoprivredu
UREĐENJE I ODRŽAVANJE PARKOVA ZELENIH I REK.PO
OSTALE POLJOPRIVREDNE USLUGE
Uslužne djelatnosti u stočarstvu, osim veterinarskih usluga
Lov, hvatanje divljači u zamke (traperstvo), rasplod divljači, uključujući i pripadajuće usluge
Uzgoj i zaštita šuma
Iskorištavanje šuma
Uslužne djelatnosti u šumarstvu i iskorišćavanju šuma
ULOV RIBE NA REKAMA I JEZERIMA
Mrijestilišta i ribnjaci
Proizvodnja, prerada i konzerviranje životinjskog mesa, osim mesa peradi
Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa peradi
Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
Prerada i konzerviranje krompira
Proizvodnja sokova od voća i povrća
Prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n.
Proizvodnja sirovih ulja i masti
Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masnoća
Prerada mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda
Proizvodnja sladoleda i drugih zamrznutih smjesa
Proizvodnja mlinskih proizvoda
Proizvodnja stočne hrane
Proizvodnja hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača
Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnog peciva i kolača
Proizvodnja kakaoa, čokolade i bombona
Proizvodnja suhe tjestenineDA/15.86 Prerada čaja i kafe
PRERADA CAJA I KAFE
Proizvodnja destilovanih alkoholnih pića
Proizvodnja. etilnog alkohola iz fermentisanih materijala
Proizvodnja jabukovače i vina od ostalog voća
Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića
Proizvodnja mineralne vode
Proizvodnja bezalkoholnih pića
Proizvodnja ostalih duhanskih proizvoda
Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje
Impregnacija ili hemijska obrada drveta
Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, ploča iverica i drugih panela i ploča
Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
Proizvodnja drvene ambalaže
Proizvodnja ostalih drvenih proizvoda
Proizvodnja stolica i sjedala
Proizvodnja ostalog namještaja za poslovne i prodajne prostore
Proizvodnja kuhinjskog namještaja, osim stolica
Proizvodnja ostalog namještaja, d.n.
Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n.
Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi
Visokogradnja
Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova
Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
Elektroinstalacioni radovi
Izolacioni radovi
Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje
Ostali instalacioni radovi
Fasaderski i štukaturni radovi
Ugradnja stolarije
Postavljanje podnih i zidnih obloga
Farbarski radovi
Davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovaocem
Trgovina motornim vozilima na veliko
Trgovina motornim vozilima na malo
Posredništvo u trgovini motornim vozilima
Održavanje i popravak motornih vozila
Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila
Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom
Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom
Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom
Održavanje i popravak motocikla
Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima
Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima
Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom
Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima
Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvo
Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima
Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom
Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n.
Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima
Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom
Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
Trgovina na veliko živom stokom
Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama
Trgovina na veliko sirovim duhanom
Trgovina na veliko voćem i povrćem
Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima
Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama
Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima
Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, školjke i rakove
Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima
Trgovina na veliko tekstilom
Trgovina na veliko odjećom
Trgovina na veliko obućom
Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima
Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za č
Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
Trgovina na veliko ostalim proizvodima široke potrošnje
Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima
Trgovina na veliko metalima i rudama metala
Trgovina na veliko drvetom
Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje
Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
Trgovina na veliko ostacima i otpacima
Trgovina na veliko alatnim mašinama
Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo
Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje
Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom
Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore
Ostala trgovina na veliko isključivo na sopstveni račun
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo voćem i povrćem
Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima
Trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima
Trgovina na malo hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima
Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
Trgovina na malo duhanskim proizvodima
Ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima
Trgovina na malo tekstilom
Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
Trgovina na malo namještajem
Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, d.n
Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima
Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom
Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom
Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima
Trgovina na malo satovima
Trgovina na malo sportskom opremom
Trgovina na malo igrama i igračkama
Trgovina na malo cvijećem
Trgovina na malo gorivima
Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama
Trgovina na malo putem pošte
Trgovina na malo na štandovima i tržnicama
Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
OPRAVKA RADIO I TELEVIZIJSKIH APARATA
OPRAVKA OSTALIH ELEKTRICNIH APARATA ZA DOMAĆINSTVO
Popravak satova i nakita
Opravka na drugom mjestu nepomenuta
HOTELI I MOTELI, S RESTORANIMA
Nepoznata
DECIJA I OMLADINSKA ODMARALISTA
PLANINARSKI DOMOVI I KUĆE
Kampovi i kampirališta
RADNICKA ODMARALIŠTA
Restorani
Nepoznata
Nepoznata
Nepoznata
Kantine (menze)
Prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski)
Taksi služba
Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju
Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju
Skladištenje robe
Djelatnost putničkih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima, d.n.
Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju
Kurirske usluge, osim javnih poštanskih
Telekomunikacije
Stvaranje novih nekretnina
Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
Agencije za promet nekretninama
Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru
Iznajmljivanje automobila
Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava
Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n.
Pružanje savjeta o računarskoj (kompjuterskoj) opremi (hardware-u)
Izrada softvera
Ostale konsultantske usluge i izrada softvera
Obrada podataka
Izrada i upravljanje bazama podataka
Održavanje i popravak kacelarijskih i knjigovodstvenih mašina i računarskih sistema (računara)
Ostale srodne računarske aktivnosti
Računovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi poreza
Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
PRIREĐIVANJE SAJMOVA
OSTALE USLUGE REKLAME I PROPAGANDE
Agencije za zapošljavanje i posredovanje radne snage
Čišćenje svih vrsta objekata
Nepoznata
Nepoznata
DOMOVI UCENIKA I STUDENATA
Ostale rekreativne djelatnosti, d.n.

Kontakt Informacije

Adresa:
Pave Radana 3
Mjesto:
Banja Luka 78000
Telefon 1:
051/305-047
Mobilni:
065/401-801

Mapa

Osnivač:
Borka Bašić
Borka Bašić

Direktor:
Ružica Broćeta

Kontakt osobe:
Ružica Broćeta