Pretraga po:

"INOVA informatički inženjering" d.o.o. Banja Luka

Vidovdanska 2, 78000 Banja Luka
  • 051/226-130
  • info@geoinova.com
  • www.geoinova.com
  • 4400977670007
  • 1943227

Kratak opis privrednog društva

INOVA Informatički inženjering, d.o.o. Banja Luka i naše sestrinske firme INOVA - geoinformatika, d.o.o. Beograd i GEOINOVA geoprostorske rešitve, d.o.o. Ljubiljana su regionalni lideri u razvoju i implementaciji CAD i GIS rješenja na području telekomunikacija, urbanizma, ekologije i implementacije BIM tehnologija. Naša GIS rješenja su bazirana na platformama vodećih svjetskih firmi sa područja inžinjerijskog softvera i prostornih baza podataka. INOVA je jedna od šest kompanija u svijetu koje imaju status Autodesk Preferred Industry Partner. Osim toga, INOVA posjeduje i Oracle Gold Partner, te Microsoft Business Partner akreditacije. Razvoj i implementacija INOVA softvera je u skladu sa ISO i Open GIS standardima, te principima Evropske direktive INSPIRE. Ti standardi i principi su polazišta za naše brendove: INOVA TeleCAD-GIS, INOVA AreaCAD-GIS, INOVA iPLAN, INOVA iCOD, INOVA iGEO... INOVA je za vlastiti model implementacije GIS tehnologije i međunarodnih standarda za prostorne obrade u zemljama u tranziciji dobila mnoge međunarodne nagrade i priznanja (Brussels - Eureka, Odessa - Millennium... ). Dokazali smo našu stručnost i kvalitetu vlastitih rješenja kroz implementaciju više od 120 IT projekata u regionalnim korporacijama, opštinama i vladinim agencijama u proteklih 12 godina. Većina tih referentnih projekata je finansirana od strane regionalnih Telekom operatera, Svjetske banke, USAID-a, GTZ-a, SIDA, JICA, UNDP... Ono što je važnije je činjenica da su eksperti tih organizacija verifikovali kvalitet naših projekata. INOVA informatički inženjering d.o.o. Banja Luka i sestrinska firma INOVA-geoinformatika d.o.o. Beograd su regionalni lideri u razvoju i implementaciji CAD i GIS rješenja na području telekomunikacija, urbanizma, ekologije i implementacije BIM tehnologija. INOVA CAD/GIS/BIM rješenja su bazirana na AUTODESK platformama, to jeste na softverskim rešenjima referentnog proizvođača 3D CAD i BIM programa na svijetu. INOVA je jedna od šest kompanija u svijetu koje imaju status Autodesk Preferred Industry Partner. Osim toga, INOVA je Gold Partner Oracle. Razvoj i implementacija INOVA softvera je u skladu sa ISO i OpenGIS standardima te principima Evropske direktive INSPIRE. Ti standardi i principi su polazišta za naše brendove: INOVA TeleCAD-GIS, INOVA AreaCAD-GIS, INOVA iPLAN, INOVA iCOD ... Autodesk paleta proizvoda prevazilazi 100 brendova. Ovdje izdvajamo samo najveće i sa stanovišta BIM tehnologija najvažnije.

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
03.06.2003

Broj radnika:
10

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Sporedna: 

Proizvodi i usluge

INOVA programi
Autodesk programi
Konsalting i podrška
Izrada aplikativnog softvera
Internet i intranet inženjering
Obuka i edukacija kadra
Trening centar (ATC/ACC)

Kontakt Informacije

Adresa:
Vidovdanska 2
Mjesto:
Banja Luka 78000
Telefon 1:
051/226-130
Telefon 2:
051/219-209
Mobilni:
065/588-482
Fax 1:
051/226-131

Mapa

Osnivač:
LJubiša Savović

Kontakt osobe:
LJubiša Savović