Poslovni registar Republike Srpske

powered by pRegis ®

Pretraga po:

"IMC " Banja Luka

Bana Milosavljevića 8, 78000 Banja Luka
  • 051/257-150
  • marijan.bilic@euromedic.ba; info@preventivamedical.com
  • https://klinika.preventivamedical.com/
  • 4400974650005
  • 01922688

Kratak opis privrednog društva

Zdravstvena ustanova “Preventiva Medical” specijalistička je ambulanta medicine rada koja svakodnevno vrši redovne, kontrolne i vanredne sistematske preglede radnika koji rade na radnim mjestima sa povećanim rizikom, kao i radnika koji rade na radnim mjestima bez povećanog rizika. Takođe, “Preventiva” vrši detaljne i kvalitetne ljekarske preglede za vozače svih kataegorija, bilo da se radi o polaganju vozačkog ispita ili o produženju vozačke dozvole. Preventiva Medical će Vam na osnovu specifičnog pregleda izdati ljekarsko uvjerenje za stupanje u radni odnos, životno osiguranje, putovanje u inostranstvo i sl. Naša zdravstvena ustanova u sklopu sistematskih pregleda, ali i pojedično, radi specijalističke preglede iz različitih oblasti kao što su pregledi oftalmologa, ginekologa, neurologa, kardiologa, te preglede specijaliste fizikalne medicine, psihijatrije i psihologije. Zdravstvena ustanova “Preventiva Medical” nalazi se u Ulici Akademika Jovana Surutke br. 3, preko puta glavnog ulaza u Mercator Borik, u banjalučkom naselju Borik.

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
28.05.2002

Broj radnika:
45

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Djelatnosti bolnica

Sporedna: 
Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

Proizvodi i usluge

Medicina rada
Sistematski pregledi
Pregled za vozače
Ljekarska uvjerenja
Hrono ishrana
Laboratorija
Ultrazvučna dijagnostika
Akupunktura
Dermatologija
Endokrinologija
Ginekologija
Kardiologija
Neurologija
Oftamologija
ORL
Psihijatrija
Psihijatar
Psihologija
Reproduktivno zdravlje

Kontakt Informacije

Adresa:
Bana Milosavljevića 8
Mjesto:
Banja Luka 78000
Telefon 1:
051/257-150
Telefon 2:
051/215-211
Telefon 3:
051/340-510
Mobilni:
065/755-755
Fax 1:
051/223-350

Mapa

Osnivač:
EUROMEDIC CANCER TREATMENT CENTRES B.V.
Affidea Cancer Treatment Centres B.V.

Kontakt osobe:
Marjan Bilić