Pretraga po:

"Addiko Bank" a.d. Banja Luka

Aleja Svetog Save 13, 78000 Banja Luka
  • 051/336-500; 051/336-586
  • info.rs.ba@addiko.com
  • www.addiko.ba; www.addiko-rs.ba
  • 4400965070004
  • 1494546

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
03.12.2002

Broj radnika:
390

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Djelatnost banaka

Sporedna: 
Finansijski zakup (lizing)
Ostalo odobravanje kredita
Ostale finansijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i penzionih fondova, d. n.
Djelatnost banaka
Posredovanja u poslovima sa hartijama od vrijednosti i robnim ugovorima
Ostale pomoćne djelatnosti u finansijskim uslugama, osim osiguranja i penzionih fondova
Djelatnosti zastupnika i posrednika u osiguranju
Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing)
Djelatnosti upravljanja

Kontakt Informacije

Adresa:
Aleja Svetog Save 13
Mjesto:
Banja Luka 78000
Telefon 1:
051/336-500; 051/336-586
Telefon 2:
051/336-714
Telefon 3:
051/336-716
Mobilni:
051/336-510
Fax 1:
051/212-878
Fax 2:
051/336-518

Mapa

Osnivač:
AKCIONARI CENTRALNOG REGISTRA
Addiko Bank AG

Kontakt osobe:
Darko Karać

Mario Ivanković

Boštjan Pečenko

Žaklina Dimitrijević