Pretraga po:

"Centralni registar hartija od vrijednosti" a.d. Banja Luka

Sime Šolaje 1, 78000 Banja Luka
  • 051/348-710
  • info@crhovrs.org
  • www.crhovrs.org
  • 4400936990005
  • 01942026

Kratak opis privrednog društva

Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka funkcioniše u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 92/06, 34/09, 30/12 i 59/13) u cilju da emitentima, vlasnicima hartija od vrijednosti i ovlaštenim učesnicima tržišta kapitala pruži brzu i efikasnu uslugu uz poštovanje principa sigurnosti. Registar je pravno lice sa javnim ovlašćenjima za poslove iz člana 189. stav 1. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, koje vodi bazu podataka u kojoj se upisuju, vode i čuvaju podaci o hartijama od vrijednosti, vlasnicima, pravima i ograničenjima prava na hartijama od vrijednosti, u skladu sa zakonom, propisima Komisije za hartije od vrijednosti i opštim aktima Registra.

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
26.02.2001

Broj radnika:
26

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Poslovanje finansijskog tržišta

Sporedna: 
Poslovanje finansijskog tržišta

Proizvodi i usluge

podrška razvoju tržišta kapitala
registracija i čuvanje podataka hartija od vrijednosti
otvaranje i vođenje računa vlasnika hartija od vrijednosti

Kontakt Informacije

Adresa:
Sime Šolaje 1
Mjesto:
Banja Luka 78000
Telefon 1:
051/348-710
Telefon 2:
051/348-711
Mobilni:
065/829-642
Fax 1:
051/348-718

Mapa


Direktor:
Bratoljub Radulović