Pretraga po:

"Atlantik BB" d.o.o. Banja Luka

Jovana Bijelića bb, 78000 Banja Luka
  • 051/366-700
  • info@atlantik.ba
  • www.atlantikbb.ba
  • 4400913350009
  • 1763849

Kratak opis privrednog društva

Štamparija Atlantik postoji preko 25 godina i aktivno se bavi poslovima iz domena ofset štampe, izdavaštva, plasmana i distribucije vlastitih proizvoda i proizvoda eksternih dobavljača. Po veličini Atlantik je svrstan u srednja preduzeca, sa preko 100 zaposlenih radnika. Od osnivanja kompanija bilježi konstantan rast fizičkog obima proizvodnje i ukupnog prometa. Razvoj je praćen usvajanjem određenih standarda u poslovanju (ISO: 9001:2008 i FSCTM). Atlantik sarađuje sa više od 1000 kupaca iz zemlje i inostranstva. Po broju zaposlenih, kapacitetom opreme, kvalitetom proizvoda i usluga, ukupnim prihodima je među vodećim kompanijama u Bosni i Hercegovini. U vlasništvu kompanije je proizvodna hala cca 5.300m² u ulici Jovana Bijelića bb, Banja Luka i poslovni objekat veličine 553m² u ulici Nedeljka Čabrinovića 2, Banja Luka. Proizvodnju čine sledeća odjeljenja: tehnička priprema, grafička priprema, odjeljnje štampe kao i odjeljenje dorade. Grafička priprema se sastoji od tima dizajnera koji pruža kvalitetnu sugestiju/savjet kao i samu izradu grafičke pripreme za vaš proizvod. Dnevni kapacitet i konfiguracija opreme su takve strukture da možemo raditi do B1 formata i samim tim uspješno realizovati zahtjeve kao željene rokove kupaca. Takođe bi pomenuli mogućnost osmocifrene numeracije i numeracije po modulu jedanaest. Odjeljenje štampe raspolaže sljedećim strojevima : KOMORI B1, SPEED MASTER B2, HAIDELBERG B1, B2 I B3 te GAZELA za štampu kompjuterskih obrazaca. Odjeljenje dorade je opremljeno mašinama za štancu BOBST ( format B1 ), ljepilica za kutije BOBST, mašina za savijanje B1 i A1, za meki uvez MILER MARTINI, za futrovanje ambalaže KOHMAN, noževi B1 POLARI te dosta poluautomatskih mašina i prostroja.

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
20.06.2003

Broj radnika:
109

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona

Sporedna: 
Priprema i izrada štamparske forme

Proizvodi i usluge

Reklamni materijali ( plakati, flajeri, woberi..)
Fascike, registratori sa metalnim mehanizmom
Reklamni blokovi, sveske
Obrasci za kancelarijsko poslovanje
Knjige, meki i tvrdi uvez
Časopisi i katalozi
Papirne kese
Kalendari zidni i stoni, planeri
Kartonska ambalaža, etikete
Rokovnici, reklamne kutije sa listićima

Kontakt Informacije

Adresa:
Jovana Bijelića bb
Mjesto:
Banja Luka 78000
Telefon 1:
051/366-700
Telefon 2:
051/366-710
Telefon 3:
051/388-886
Mobilni:
065/400-788
Fax 1:
051/366-710

Mapa

Osnivač:
Branislav Galić
Branko Roglić

Direktor:
Zarko Mikić

Kontakt osobe:
Branislav Galić
Berislav Vuković

Branislav Galić