Poslovni registar Republike Srpske

powered by pRegis ®

Pretraga po:

"AUDIOTEX" d.o.o. Banja Luka

Kralja Petra I.Karađorđevića 103, 78000 Banja Luka
  • 051/220-110
  • audiotex.bl@teol.net; goran@audiotexdoo.com
  • 4400900530008
  • 1835505

Kratak opis privrednog društva

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
28.05.2002

Broj radnika:
5

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Proizvodnja komunikacione opreme

Sporedna: 
Proizvodnja televizijskih odašiljača i radioodašiljača i aparata za žičanu telefoniju i telegrafiju

Proizvodi i usluge

televizijski odašiljači
radio odašiljači

Kontakt Informacije

Adresa:
Kralja Petra I.Karađorđevića 103
Mjesto:
Banja Luka 78000
Telefon 1:
051/220-110
Telefon 2:
051/245-200
Telefon 3:
051/233-620
Fax 1:
051/211-017
Fax 2:
051/218-101

Mapa

Osnivač:
Mladen,LJiljana Savić,Mačkić
BRANKO MILADINOVIĆ
LJILJANA MAČKIĆ

Kontakt osobe:
Mladen,LJiljana Savić,Mačkić