Poslovni registar Republike Srpske

powered by pRegis ®

Pretraga po:

"Comesgrafika" d.o.o.

M.Knežopoljke 10, 78000 Banja Luka
  • 051/252-912
  • comesgrafika@blic.net, comesgrafika@teol.net
  • 4400813560006

Kratak opis privrednog društva

COMESGRAFIKA JE PRIVREDNO DRUŠTVO SA TRADICIJOM KVALITETA KOJI SE GRADI DVIJE DECENIJE. COMESGRAFIKA JE IZDAVAČKA KUĆA KOJA JE DO SADA IZDALA NA DESETINE VLASTITIH IZDANJA IZ OBLASTI STRUČNE I NAUČNE LITERATURE, BELETRISTIKE, POEZIJE KAO I REKLAMNO-PROPAGANDNIH IZDANJA.

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
28.05.2002

Broj radnika:
17

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Štampanje, d.n.

Sporedna: 
Štampanje, d.n.
Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju

Proizvodi i usluge

Štampa
Knjige
Prateći materijal
Reklamni materijal
Big size štampa

Kontakt Informacije

Adresa:
M.Knežopoljke 10
Mjesto:
Banja Luka 78000
Telefon 1:
051/252-912

Mapa

Osnivač:
Zvonko Savić

Direktor:
Zvonko Savić