Poslovni registar Republike Srpske

powered by pRegis ®

Pretraga po:

"ELNAR" d.o.o. Banja Luka

Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka
  • 051/456-390
  • uprava@elnar-doo.com; elnar1@blic.net; komercijala@elnar-doo.com;
  • www.elnar-doo.com
  • 4400799800007
  • 01930907

Kratak opis privrednog društva

Elnar d.o.o. svojim stalnim klijentima omogućava stalni monitoring, preventivne preglede postrojenja da bi se blagovremeno ustanovili mogući kvarovi i na vrijeme otklonili. Ugovorima o održavanju klijenti dobijaju dugoročnu garanciju, 24-satne intervencije po potrebi i bolje uslove plaćanja. Zadatak nam je da ispunimo i nadmašimo očekivanja naših kupaca i poslovnih partnera. Ko je Elnar? Preduzeće Elnar d.o.o. je društvo sa ograničenom odgovornošću i osnovano 2001. godine sa namjerom da se stvori kvalitetno i moderno preduzeće za obavljanje poslova u elektroenergetici, koje će moći odgovoriti na najsloženije zahtjeve slobodnog tržišta. Postoje firme za koje preduzeće Elnar d.o.o. Banja Luka radi od svog osnivanja, a svake godine proširujemo krug svojih klijenata koje kvalitetnom uslugom i korektnim odnosom nastojimo i uspjevamo da zadržimo. Čime se Elnar bavi? Energetika je oblast sa najvišim trendom razvoja u bližoj budućnosti. Danas se mnogo sredstava ulaže u osavremenjavanje elektroenergetske mreže, u nove tehnologije i edukaciju po pitanju razvoja. Naša djelatnost obezbjeđuje veću sigurnost materijalnih sredstava i osoblja koje radi na upravljanju i održavanju. Privatizacijom većine preduzeća, sve više se javlja potreba za obnovom i ulaganjem u sigurnost postrojenja, jer su u većini slučajeva zapuštena i zastarjela. Negdje je moguće izvršiti rekonstrukciju i zamjenu samo dotrajalih djelova ukoliko se još proizvode, a negdje je neophodno zbog zastarjelosti ili promjene obima poslovanja i vrste proizvodnje izvršiti kompletnu promjenu stare opreme sa novom. Takođe, da bi elektroenergetska postrojenja radila bez problema i omogućila proizvodnju bez zastoja, neophodno je redovno održavanje istih. Redovno održavanje podrazumjeva preglede i periodična ispitivanja elektroenergetskih postrojenja prema postojećim zakonima i propisima. Pregled i održavanje postrojenja mogu da vrše samo radnici zaposleni u preduzeću koji su elektro struke i sa višegodišnjim iskustvom, ili preduzeća sa licencom za rad u navedenoj oblasti. Usluge koje nudimo su: Revizija i ispitivanje trafostanica, pripadajuće opreme i uređaja Remont i popravke trafostanica i pripadajuće opreme i uređaja u postrojenjima nazivnog napona do 35 kV Montaža trafostanica i puštanje u rad Preventivno održavanje trafostanica Ispitivanje elektroizolacione zaštitne opreme za trafostanice Ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija Mjerenja na sistemu uzemljenja velikih uzemljivača Specifični poslovi vezani za reviziju i ispitivanje električnih instalacija i elektroenergetskih postrojenja, montažu i remont elektroenergetske opreme Projektovanje i nadzor Optimizacija potrošnje električne energije i ušteda Za firme koje nemaju vlastito elektroodržavanje i zaposlenog radnika elektro struke, koji ima ovlaštenje za rad na elektroergetskim postrojenjima i instalacijama, nudimo i usluge kompletnog održavanja koje uključuje trafostanice, elektroenergetske i gromobranske instalacije, popravke, prepravke i izvođenje novih instalacija.

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
01.01.2001

Broj radnika:
9

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
INŽENJERING

Sporedna: 
INŽENJERING

Proizvodi i usluge

Trafostanice
Ispitivanje električnih instalacija
Ispitivanje gromobranskih instalacija
Revizija trafostanica
Ispitivanje trafostanica
Primarno ispitivanje relejnih zaštita
Sekundarno ispitivanje relejnih zaštita
Mjerenje napona koraka
Mjerenje napona dodira
Popravke na automatici
Popravke na mjerenju
Popravke na zaštiti
Regeneracija transformatorskog ulja
Dehidracija
Defektaža na energetskim transformatorima
Popravke na energetskim transformatorima
Ugradnja spojnica
Ugradnja kablovskih završetaka
Popravke na sistemu uzemljenja
Popravke na vezama sa uzemljivačem
Elektroizolacone rukavice
Elektroizolacione čizme
Indikatori napona
Elektroizolacione motke
Motke za uzemljenje
Kliješta za vađenje VN osigurača
Elektroizolacione prostrike
Ispitivanje prekostrujnih zaštita
Mjerenje otpora uzemljenja
Mjerenje otpora uređaja
Mjerenje otpora opreme
Mjerenje otpora kablova
UI metoda
Mjerenje potencijala uzemljivača
Izrada ekvipotenicijalne karte
Nadzor
Kompenzacija reaktivne energije
Vršno opterećenje
Optimizacija potrošnje energije
Popravke
Izvođenje novih instalacija
Kompletno održavanje

Kontakt Informacije

Adresa:
Veljka Mlađenovića bb
Mjesto:
Banja Luka 78000
Telefon 1:
051/456-390
Mobilni:
066/830-585; 066/830-586
Fax 1:
051/450-220

Mapa

Osnivač:
Aleksandra Rakas
ŽIVKO RAKAS

Kontakt osobe:
Aleksandra Stevandić