Poslovni registar Republike Srpske

powered by pRegis ®

Pretraga po:

"JAPRA" a.d. Novi Grad

Blatna bb, 79220 Novi Grad
  • 052/759-100
  • japra@fortisgroup.ba
  • http://www.japraad.com/
  • 4400758440004
  • 1111736

Kratak opis privrednog društva

Japra a.d. Novi Grad, je preduzeće koje je osnovano 1957. godine. Osnovna djelatnost preduzeća je eksploatacija i prerada ruda, odnosno vađenje kamena za građevinarstvo, kao i proizvodnja betona i betonske galanterije. Na osnovu toga lako je zaključiti da je ovo preduzeće predstavljalo jedan od glavnih stubova razvoja i gradnje u poslijeratnoj Jugoslaviji, kako na području Bosanske Krajine tako i širom bivše države. Ovu ulogu preduzeće je zadržalo do današnjeg dana, ali u skladu sa društveno političkim uslovima obim prizvodnje i prodaje kao i proivodni asortiman su se mijenjali. Važno je naglasiti da preduzeće nije stajalo sa radom od svog osnivanja i da je prebrodilo i najteži period a tu se prije svega misli na period poslednjeg rata (1992-1995) u našoj zemlji kad je došlo do degradacije svih društvenih i privrednih tokova. Na osnovu toga možemo zaključiti da uz neophodnu modernizciju i praćenje savremenih proizvodno prodajnih trendova ovo preduzeće u budućnosti može očekivati prosperitet i napredovanje. Proizvodnja se obavlja na dva odvojena pogona, a to su pogon „Dolomit“ Blatna koji služi za proizvodnju dolomitnih agregata i pogon „Nemetali“ Blagaj u kome se odvija prizvodnja krečnjačkih agregata. U okviru pogona „Dolomit“ u Blatni stacioniran je proizvodni pogon „Betonka“ na kome se proizvodi betonska galanterija. Svi pogoni kao i sjedište društva nalaze se na području opštine Novi Grad. U toku je proces modernizacije proizvodnih pogona, a on je započet izgadnjom savremene betonare na pogodnu „Betonka“ u Blatni, kao i nabavkom nove građevinske opreme i prevoznih srestava. Kao i većina preduzeća na ovim prostorima Japra a.d. je prošla proces transformacije iz društvenog u državno preduzeće i na kraju u akcionarsko društvo, kakav status ima i danas.

O privrednom društvu

Broj radnika:
41

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Vađenje kamena za građevinarstvo

Sporedna: 
Vađenje kamena za građevinarstvo

Proizvodi i usluge

vađenje kamena za građevinarstvo
promet nekretninama
proizvodnja betonske mase
Mljeveni krečnjak
Mljeveni dolomit
Elementi za popločavanje
Proizvodnja dolomita
Prerada dolomita
Proizvodnja betona
Proizvodnja betonskih prefabrikata
Prerada krečnjaka

Kontakt Informacije

Adresa:
Blatna bb
Mjesto:
Novi Grad 79220
Telefon 1:
052/759-100
Fax 1:
052/759-201

Mapa


Direktor:
Vlado Trebovac

Kontakt osobe:
Gordana Plavšić

Milutin Došen