Poslovni registar Republike Srpske

powered by pRegis ®

Pretraga po:

"Ljubija" RŽR a.d. Prijedor

Jovana Raškovica 1, 79101 Prijedor
  • 052/216 900
  • rzrkont@teol.net
  • 4400692320002
  • 01111329

Kratak opis privrednog društva

udnici željezne rude "Ljubija" se sastoje od tri rudnika, sa zaokruženim proizvodnim programima i to: "Centralna rudišta Ljubija" "Istočna rudišta Tomašica" "Omarska" Rudnik "Centralna rudišta" - Ljubija "Centralna rudišta" u Ljubiji su najstariji rudnik željezne rude ljubijske metalogenetske oblasti. Proizvodnja željezne rude u ovom Rudniku je počela 1916. godine. Napredovanje rudarske proizvodnje omogućilo je izgradnju infrastrukture i proizvodnih kapaciteta, površinskih kopova, mehaničke pripreme, mokre separacije, servisno pogonske radionice. Projektovani proizvodni kapacitet je 1, 0 milion tona godišnje koncentrata željezne rude. Proizvodnja željezne rude na "Centralnim rudištima" - Ljubija obustavljena je 1992. godine i do danas nije pokrenuta. U vremenskom periodu od 1916. - 1992. godine proizvedeno je 44 643 358 t željezne rude i koncentrata. Kupci željezne rude i koncentrata bile su jugoslovenske željezare a manjim dijelom inostrani kupci. Eksploataciono polje "Centralna rudišta" ima još istraženih i ovjerenih oko 150 000 000 t željeznih ruda. Na ovom lokalitetu su zastupljena četiri tipa željeznih ruda: limonitne, limonitno-baritne, bazične rude (karbonatne i oksidne) i sideritne rude. Na postrojenju za pripremu i obogaćivanje ruda "Centralnih rudušta" rudu je moguće tretirati suvim i mokrim postupkom, zavisno od tipa željezne rude. Suvi postupak pripreme željeznih ruda sastoji se iz trostepenog usitnjavanja i višestepenog klasiranja a krajnji proizvod je aglo ruda, klase krupnoće -10+0 mm. Mokri postupak pripreme željeznih ruda sastoji se iz jednostepenog usitnjavanja, pranja i klasiranja na sitima, mehaničkim klasifikatorima i hidrociklonu. Robni proizvodi dobijeni mokrim postupkom pripreme su APR ruda, klase krupnoće -40+10 mm i BPR ruda, klase krupnoće -10+0 mm. Rudnik "Istočna rudišta" - Tomašica Proizvodnja željezne rude na "Istočnim rudištima"-Tomašica je počela 1965. godine. 2004. godine proizvodnja je obustavljena i do danas nije pokrenuta. U vremenskom periodu od 1965. do 2004. godine proizvedeno je 20 690 037 t željezne rude. Eksploataciono polje "Istočna rudišta" ima još istraženih oko 35 866 200 t željeznih ruda. Na ovom lokalitetu preovladava limonitno-brandoviti tip rude željeza. Projektovani proizvodni kapacitet je 1,2 miliona tona godišnje željezne rude. Na postrojenju separacije "Istočna rudušta" željezna ruda se priprema suvim postupkom. Priprema se sastoji od jednostepenog usitnjavanja, sušenja i klasiranja na sitima pri čemu se dobijaju robni proizvodi trgovačkih imena AS ruda, klasa krupnoće -100+10 mm, i BS ruda, klasa krupnoće -10+0 mm. Eksploatacija kamena - Limonitno baritna ruda - Kvarcni pijesak - Gline - Fabrika za protektiranje demperskih i kamionskih guma

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
30.04.1917

Broj radnika:
35

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Vađenje ruda željeza

Sporedna: 
Vađenje ruda željeza

Proizvodi i usluge

Željezna ruda
limonitne, limonitno-baritne, bazične rude (karbonatne i oksidne) i sideritne rude.
Eksploatacija kamena
Gline
Fabrika za protektiranje demperskih i kamionskih guma
Limonitno baritna ruda
Kvarcni pijesak

Kontakt Informacije

Adresa:
Jovana Raškovica 1
Mjesto:
Prijedor 79101
Telefon 1:
052/216 900
Telefon 2:
052/233-807

Mapa

Osnivač:
AKCIONARI CENTRALNOG REGISTRA

Direktor:
Božo Grbić

Kontakt osobe:
Mladen Jelača