Pretraga po:

"ATOS ODIGURANJE" a.d. Bijeljina

Filipa Višnjića 211, 76300 Bijeljina
  • 055/232-100
  • office@atososiguranje.com; goran.lemez@bobar.com
  • 4400423690006
  • 17768935

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
28.05.2002

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Ostalo osiguranje

Sporedna: 
Ostalo osiguranje

Kontakt Informacije

Adresa:
Filipa Višnjića 211
Mjesto:
Bijeljina 76300
Telefon 1:
055/232-100
Telefon 2:
055/232-136
Telefon 3:
051/229-600
Fax 1:
055/247-916

Mapa

Osnivač:
"CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI" A.D. BANJA LUKA

Direktor:
Stoja Ristić

Kontakt osobe:
Gavrilo Bobar

Goran Bunić
051/229-600; 055/232-136
goran.lemez@bobar.com