Poslovni registar Republike Srpske

powered by pRegis ®

Pretraga po:

"AGREKS" d.o.o. Donji Žabar

Banjalučka b. b., 76273 Donji Žabar
  • 054/875-111
  • office@agreks.org
  • www.agreks.org
  • 4400416210007
  • 1414488

Kratak opis privrednog društva

Poštovani, Firma Agreks doo je utemeljena 1991 godine. Firma je smeštena u mestu Donji Žabar ulica Banjalučka bb. Glavne aktivnost firme su proizvodnja u okviru živinarstva i proizvodnja i prerada duhana. Osim toga aktivnosti firme uključuju još i proizvodnju stočne hrane, promet naftnim derivatima i ratarsku proizvodnju. U svome sastavu Agreks doo poseduje : - tvornicu stočne hrane - benzinsku pumpu - inkubatorsku stanicu - farme za odgoj matičnih jata teške i lake linije - farme za odgoj osamnaestonedeljnih koka nosilica - farme za eksplataciju koka nosilica - poljoprivrednu apoteku U okviru živinarske proizvodnje glavne aktivnosti su: proizvodnja konzumnih jaja, proizvodnja osamnaestonedeljnih koka nosilica, proizvodnja jednodnevnih tovnih pilića kao i odgoj tovnih pilića. Proizvodnja konzumnih jaja i odgoj tovnih pilića se realizuju kroz veoma razvijenu kooperativnu proizvodnju pri čemu je zaposlen veliki broj domaćinstava. Proizvodnja duhana je veoma intenzivna i pri tome uključuje kooperaciju sa individualnim proizvođačima. Trenutno najznačajniji projekat je izgradanja farme za eksplataciju koka nosilica. Jedan od osnovnih zadataka koje firma planira u budućnosti je iznalaženje novih tržišta, odnosno ekspanziju plasiranja proizvoda na tržište Evropske Unije uz uvođenje ISO standarda, na čemu se intenzivno radi. Celokupna proizvodnja u Agreksu ispunjava sve ekološke zahteve ne samo kod nas nego i u Evropi, a celokupan proces nadzora vrši stručna služba, što našim proizvodima omogućava da kvalitetom budu prepoznatljivi na tržištu. Mi ne štedimo niti truda niti nergije, jer znamo da naši potroš ači zaslužuju samo najkvalitetniji proizvod.

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
05.12.2002

Broj radnika:
103

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Gajenje žitarica i drugih usjeva i zasada, na drugom mjestu nepomenuti

Sporedna: 
Gajenje žitarica i drugih usjeva i zasada, na drugom mjestu nepomenuti

Proizvodi i usluge

tvornicu stočne hrane - benzinsku pumpu - inkubatorsku stanicu - farme za odgoj matičnih jata teške i lake linije - farme za odgoj osamnaestonedeljnih koka nosilica - farme za eksplataciju koka nosilica - poljoprivrednu apoteku

Kontakt Informacije

Adresa:
Banjalučka b. b.
Mjesto:
Donji Žabar 76273
Telefon 1:
054/875-111
Mobilni:
054/875-111
Fax 1:
054/875-121

Mapa

Osnivač:
Lazar Mirkić

Kontakt osobe:
Lazar Mirkić