Poslovni registar Republike Srpske

powered by pRegis ®

Pretraga po:

"BUK PROMET" d.o.o. Bijeljina

Stefana Dečanskog 302, 76300 Bijeljina
  • 055/256-140
  • bukpromet@gmail.com
  • www.bukpromet.com
  • 4400391040004
  • 1833260

Kratak opis privrednog društva

Počeci današnjeg preduzeća se vezuju za 1978. godinu, kada je sadašnji vlasnik, gospodin Vojkan Gajić osnovao preduzeće ‘’Zidarsko-fasaderska radnja’’ sa sjedištem u Osijeku. Dana 19.04.1994. godine, preduzeće je registrovano pod imenom ‘’BUK PROMET’’, pod kojim i danas uspješno radi u oblasti građevinarstva. U početku je preduzeće obezbjeđivalo posao za oko 30-tak zaposlenih. Godinama, preduzeće se razvijalo, tako da danas obezbjeđuje posao za oko 250 uposlenika različitih obrazovnih profila. Sa uposlenim viskostručnim kadrovima otvoreni smo prema novim tehnologijama, metodama i načinima učenja i usavršavanja projektovanja i izgradnje. Širok je spektar djelatnosti kojima se bavimo (visokogradnja, niskogradnja, hidrogradnja, projektovanje, proizvodnja materijala) te smo tako stvorili prepoznatljiv brend koji nas svojom kvalitetom izdvaja kao građevinsku firmu sa tradicijom. Naša poslovna politika je zasnovana na zagarantovanom visokom kvalitetu I potpunoj pravnoj sigurnosti. Preduzeće posjeduje ISO9001 sertifikat, još od 2009, ISO14001 sertifikata za zaštitu čovjekove okoline od 2013 i ISO18001 sertifikat za zaštitu na radu takodje od 2013.

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
28.05.2002

Broj radnika:
162

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju

Sporedna: 
Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju

Proizvodi i usluge

Visokogradnja
Hidrogradnja
Niskogradnja
AB Prefabrikovane hale
Čelične montažne hale
Projektovanje
Kamenolom
Proizvodnja građevinskog materijala

Kontakt Informacije

Adresa:
Stefana Dečanskog 302
Mjesto:
Bijeljina 76300
Telefon 1:
055/256-140
Telefon 2:
055/256-141
Fax 1:
055/256-140

Mapa

Osnivač:
Vojkan Gajić

Kontakt osobe:
Jovan Gajić