Poslovni registar Republike Srpske

powered by pRegis ®

Pretraga po:

"BIJELJINA-PUT" d.o.o. Bijeljina

Baje Pivljanina b. b., 76300 Bijeljina
  • 055/247-879
  • bijeljinaput@zona.ba, nemanjatolj@bijeljinaput.com
  • www.bijeljinaput.com
  • 4400380860000
  • 1259393

Kratak opis privrednog društva

Preduzeće “Bijeljina put” je nastalo statusnim promjenama Državnog komunalnog preduzeća “4. Juli” Bijeljina, koje je osnovano 1949. godine. Danas je “Bijeljina put” d.o.o. Bijeljina u privatnom vlasništvu. Od momenta sprovedene privatizacije, 2001. godine “Bijeljina put” uspješno obavlja izgradnju, rekonstrukciju i asfaltiranje puteva i izvršava godišnje radove na održavanju i zaštiti magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva od posebnog interesa za Bosnu i Hercegovinu. Uprava i zaposleni su svjesni da su kvalitet i zaštita okoline integrisani u ukupan sistem preduzeća, ključ za uspješan prodor i opstanak na tržištu. Preduzeće je takođe opredjeljeno da stalnim ulaganjem u znanje i savremenu tehnologiju postiže kvalitetne efekte i bolji stručni i proizvodni rad. Investitor se smatra partnerom u poslu i razvija se partnerski odnos što podrazumijeva zajednički interes za visokim kvalitetom izvođenja, poštovanje rokova, i racionalnu izgradnju svakog objekta. Svjesni, da naše djelovanje mijenja prostor i prirodnu sredinu, promišljeno pristupamo poslu, razumijevajući i uvažavajući potrebe stanovništva. Posebnu pažnju posvećujemo sigurnosti na radu, zaštiti zdravlja uposlenih, i zaštiti imovine kako preduzeća, tako i drugih lica. Firma Bijeljina Put d.o.o posjeduje sertifikat za sistem upravljanja prema standardu ISO 9001: 2008. Sertifikat se odnosi na područje izgradnje, rekonstrukcije, asfaltiranja, održavanja i zaštite puteva, proizvodnju asfalta i betona.

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
09.07.2003

Broj radnika:
156

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena

Sporedna: 
Izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena

Proizvodi i usluge

Građevinski radovi iz oblasti komunalne infrastrukture, i iz oblasti hidrogradnje i niskogradnje
Izgradnja, adaptacija i održavanje proizvodnih i skladišnih kapaciteta i pristupnih puteva
Proizvodnja svih vrsta asfaltnih i cement-betonskih mješavina.
Eksploatacija kamenih agregata i prerada istih
Labaratorijska ispitivanja materijala i izvedenih radova, unapređenja tehnologije izvođenja radova i racionalizacija ukupnih troškova.
Izgradnja i rekonstrukcija javnih puteva javnih i privrednih površina

Kontakt Informacije

Adresa:
Baje Pivljanina b. b.
Mjesto:
Bijeljina 76300
Telefon 1:
055/247-879
Telefon 2:
055/247-877
Telefon 3:
055/247-881
Fax 1:
055/247-884

Mapa

Osnivač:
Srdjan Ćorić
Rade Čorić

Direktor:
Mile Jakovljević