Pretraga po:

"DRINA OSIGURANJE" a.d. Milići

Trg rudara 1, 75446 Milići
  • 056/741-610
  • office@drina-osiguranje.com
  • www.drina-osiguranje.com
  • 4400258470004

O privrednom društvu

Datum osnivanja:
31.01.2003

Godišnji promet

U zemlji:

U inostranstvu:

Djelatnost

Osnovna: 
Ostalo osiguranje

Sporedna: 
Ostalo osiguranje

Kontakt Informacije

Adresa:
Trg rudara 1
Mjesto:
Milići 75446
Telefon 1:
056/741-610
Telefon 2:
056/741-611
Telefon 3:
056/741-612
Mobilni:
065/563-420
Fax 1:
056/741-610

Mapa

Osnivač:
"MILEKS" d.o.o.
KOMPANIJA " BOKSIT " AD
D.O.O."Progres AD"
TOMISLAV STJEPANOVIĆ
Slobodan Radovanović

Direktor:
Milomir Durmić
065/632-008

Kontakt osobe:
Mile Matić